Karostas pensionāru dienas centrā šā gada 14. februārī plkst. 14.00 notiks Valentīndienai veltīts pasākums, kurā dzeju lasīs dzejniece Mora Saule (Mārīte Svara). Viņas dzejoļi publicēti arī dzejas kopkrājumos, piemēram, izdevumā “Noticēt sapnim…”. Mora Saule ar saviem dzejoļiem vienkārši, bet mīļi runā par mīlestību, par Liepājas un Latvijas skaistumu, apliecina cilvēku savstarpējās sapratnes nepieciešamību.

Savukārt Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a 14. martā plkst. 13.00 notiks Sieviešu dienai veltīts pasākums, kurā uzstāsies dziedošais aktieris Edgars Pujāts un komponists Valdis Aivars.

PASTĀSTI CITIEM: