Kopš 2017. gada decembra Liepājā turpinās Ziemassvētku pabalstu izmaksa ģimenēm, kuras audzina četrus un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, taču ir vēl daļa ģimeņu, kuras tos nav izņēmušas.


Sociālais dienests aicina ģimenes ar bērniem, īpaši tās, kurās audzina bērnus invalīdus, doties uz “Norvik banku” līdz janvāra beigām lai saņemtu pienākošos pabalstu.
Katram nepilngadīgajam ģimenē dzīvojošam bērnam pienākas pabalsts 15 eiro apmērā.
Ziemassvētku pabalstus bērnu likumiskie pārstāvji un aizbildņi var saņemt visos A/S “Norvik banka” Liepājas filiāles klientu apkalpošanas centros, uzrādot pasi.
Sociālais dienests datu bāzi par ģimenēm ar bērniem regulāri pilnveido, un šie saraksti tiek iesniegti bankā. Ziemassvētku pabalstu izmaksai atvēlēti 31 000 eiro.
Informāciju iespējams precizēt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 220.kabinetā pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 14.00 līdz 16.00 vai pa tālr. 634 89674.

Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: