2018.gada februārī Sociālo pakalpojumu aģentūra, Liepājā Brīvības ielā 9, ir uzsākusi īstenot atbalsta programmu audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, informē aģentūras pārstāve Guna Krēgere-Medne. Atbalsta programmu finansē Liepājas Sociālais dienests.

Bērni, kuri nevar augt savās bioloģiskajās ģimenēs ir saskārušies ar dažādiem pāri nodarījumiem – aprūpes trūkumu, pamešanu novārtā, emocionālu, reizēm arī fizisku vardarbību, kas atspoguļojas bērnu uzvedībā, attiecību veidošanā ar citiem. Līdz ar to bērniem nepieciešams dažādu speciālistu atbalsts un palīdzība.

Atbalsta programmas ietvaros tiek piedāvātas dažādu speciālistu konsultācijas – psihologa, psihoterapeita, smilšu spēles terapijas metodes speciālista, speciālā pedagogā, kas konsultē arī ar montesori metodiku, logopēds un fizioterapeits, tiek organizētas atbalsta grupas audžuvecākiem.

 

PASTĀSTI CITIEM: