24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Liepājā tagad ir divi Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši – Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra sociālais pedagogs Dzintra Pole un Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas sociālais pedagogs Sandra Poga.

Kopskaitā pussimts Latvijas skolu psihologu un sociālo pedagogu kļuvuši par programmas “Kā būt par vecāku 21. gs?” vēstnešiem un turpmāk dalīsies ar zināšanām.
Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un nebūt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Turpmāk Latvijā 65 mācību iestādēs būs pieejamas Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu organizētās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.
Mācību programma izstrādāta 2016. gadā, un ir vecāku un profesionāļu augstu novērtēta – tā saņēmusi gan Skolu psihologu asociācijas, gan Sociālo pedagogu federācijas sertifikātu. Vēstnešu lekcijas paredzētas ģimenēm un skolotājiem, lai iedrošinātu veidot noturīgus un veselīgus paradumus digitālo ierīču izmantošanā. Tādēļ programmas vēstneši konsultēs par šādiem vecākiem un pedagogiem tik svarīgiem jautājumiem:
• bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā,
• kā iemācīt bērniem tehnoloģijas lietot atbildīgi,
• kā izveidot tehnoloģiju lietošanas noteikumus, kas darbojas,
• kāds ir kvalitatīvs, drošs, bērniem domāts saturs internetā,
• biežāk sastopamās psihoemocionālās grūtības bērniem sākumskolas vecumā.
“Līdz 2017. gadam mācību programmu bija apguvuši 25 skolu psihologi un sociālie darbinieki, un šai laikā Amigo vēstnešu atbalstu saņēmuši vairāk nekā 6000 bērnu vecāku visā Latvijā. Daudziem vecākiem un skolotājiem pietrūkst zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitālo vidi. Līdz ar otro mācību izlaidumu visā Latvijā būtiski pieaug speciālistu skaits, kas šos jautājumus veiksmīgi spēs risināt savā ikdienas darbā un ar apgūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām par tehnoloģiju lietošanu ģimenē varēs dalīties arī vieslekcijās visā Latvijā,” par jaunajām iespējām stāsta Amigo valdes priekšsēdētājs Artūrs Freimanis.
Programma ir pieejama vēstnešu pārstāvētajās iestādēs, kā arī ikvienai Latvijas skolai vai pirmsskolas izglītības iestādei, sedzot lektora darba un transporta izmaksas. Lai pieteiktos Amigo iniciatīvas Laimīgām ģimenēm lekcijai “Kā veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas paradumus”, skolu, bērnudārzu un pašvaldību pārstāvji aicināti rakstīt e-pastu pieteikumi@laimigamgimenem.lv
Dzintrai Polei iespējams zvanīt uz Atkarību profilakses centru pa tālr. 63456120

PASTĀSTI CITIEM: