Atbalsta un pašpalīdzības grupas

Pašpalīdzības un atbalsta grupas

Atkarību profilakses centrā (APC) Flotes ielā 7, Liepājā

APC notiek atbalsta un pašpalīdzības grupas personām, kas cieš no savas vai cita cilvēka atkarības.
Atbalsta grupai ir vadītājs (atkarību jomas speciālists vai cilvēks, kurš atveseļojies no atkarības); pašpalīdzības grupai vadītāja nav, to vada paši dalībnieki pēc iepriekš noteiktiem principiem. APC notiekošās pašpalīdzības grupas darbojas pēc 12 soļu programmas. 12 soļi ietver principus, kas ved uz atveseļošanos un personisko izaugsmi, palīdzot katram kļūt par tādu personu, kāds viņš vēlas būt. Vairāk par 12 soļu programmu var uzzināt mājas lapā www.aa.org.lv.

Grupu darbā tiek ievēroti anonimitātes, konfidencialitātes un brīvprātības principi.
Anonimitāte nozīmē, ka dalībnieka grupas apmeklējums netiek reģistrēts; drīkst nenosaukt savu īsto vārdu; informācija par apmeklējumu netiek izpausta nevienam ārpus grupas, ja vien dalībnieks pats to nevēlas.
Dalība visās grupās ir konfidenciāla. Konfidencialitāte nozīmē, ka grupā pārrunātā informācija netiek izpausta nevienam citam ārpus grupas.
Dalība visās grupās ir brīvprātīga.
Dalība visās grupās ir bez maksas.

1. Motivācijas programmas atbalsta grupa (latviešu un krievu valodā)
notiek pirmdienās pulksten 18.00, kontaktpersona: Sigita – 63456120, atkaribucentrs@gmail.com.
Grupa tikai Motivācijas programmas dalībniekiem – personām, kuru mērķis ir pārtraukt apreibinošo vielu vai atkarību izraisošo procesu lietošanu.
Dalība grupā ir brīvprātīga, pēc dalībnieka un APC darbinieka savstarpējas iepriekšējas vienošanās.

2. Atbalsta grupa līdzatkarīgajiem (latviešu un krievu valodā)
notiek otrdienās pulksten 15.00, kontaktpersona: Sigita – 63456120, atkaribucentrs@gmail.com.
Pievienoties grupai aicināts ikviens, kas cieš no tuvinieku atkarības, vēlmes kontrolēt savus līdzcilvēkus un kam ir problemātiski veidot attiecības.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.

3. Anonīmo alkoholiķu pašpalīdzības grupa “Nadežda” (“Надежда”) (krievu valodā)
notiek otrdienās pulksten 17.30, kontaktpersona: Jeļena – 22306566.
Grupa darbojas pēc 12 soļu programmas. Grupai pievienoties var ikviens, kas ir nolēmis uzsākt atveseļošanos. Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās pārtraukt dzeršanu.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.

4. Pieaugušo alkoholiķu bērnu pašpalīdzības grupa (latviešu un krievu valodā)
Notiek otrdienās pulksten 18.00, kontaktpersona: Aldis – 29999116, info@pab.org.lv.
Grupa darbojas pēc 12 soļu programmas. Grupai pievienoties var ikviens, kas uzaudzis atkarīgā vai citādi disfunkcionālā vidē. Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās atveseļoties.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.
5. Anonīmo alkoholiķu pašpalīdzības grupa “Atveseļošanās ceļš” (latviešu valodā)
notiek trešdienās pulksten 18.30, kontaktpersona: Rodrigo – 20504552, rodrigovasiljevs@inbox.lv.
Grupa darbojas pēc 12 soļu programmas. Grupai pievienoties var ikviens, kas ir nolēmis uzsākt atveseļošanos. Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās pārtraukt dzeršanu.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.

6. Anonīmo līdzatkarīgo pašpalīdzības grupa (latviešu un krievu valodā)
notiek ceturtdienās pulksten 18.00, kontaktpersona: Pēteris – 29704917.
Grupa darbojas pēc 12 soļu programmas. Anonīmie līdzatkarīgie ir tādu vīriešu un sieviešu sadraudzība, kam ir grūtības veidot veselīgas, funkcionējošas attiecības ar apkārtējiem. Vienīgais nosacījums dalībai ir vēlme mācīties veidot veselīgas un mīlošas attiecības.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.

7. Atbalsta grupa narkotiku lietotājiem un citiem atkarīgajiem ( latviešu un krievu valodā)
notiek piektdienās pulksten 16.00, kontaktpersona: Guntis – 22332566, atkaribucentrs@gmail.com.
Grupa ir balstīta kristīgajās vērtībās, pievienoties var ikviens interesants.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.

8. Anonīmo spēlmaņu pašpalīdzības grupa (latviešu un krievu valodā)
notiek svētdienās pulksten 14.00, kontaktpersona:Renārs – 22464191 .
Grupa darbojas pēc 12 soļu programmas. Grupai pievienoties var ikviens, kas nolēmis uzsākt atveseļošanos.
Dalība grupā ir anonīma, bez iepriekšējas pieteikšanās.

9. Anonīmo narkomānu pašpalīdzības grupas norises laiks tiks precizēts. Interesēties, zvanot pa tālruni 63456120 vai rakstot uz atkaribucentrs@gmail.com. Ar Anonīmo narkomānu 12 soļu programmas materiāliem var iepazīties APC telpās un mājas lapā www.na–latvija.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta un pašpalīdzības grupām
iespējams saņemt APC Flotes ielā 7,
kā arī zvanot pa tālruni 63456120
vai rakstot uz e-pasta adresi atkaribucentrs@gmail.com.

APC iespējams saņemt informāciju arī par citur Liepājā un Latvijā
notiekošām atbalsta un pašpalīdzības grupām.

Vairāk informācijas:

Anonīmo alkoholiķu mājas lapa: www.aa.org.lv

Anonīmo alkoholiķu sadraudzības tālrunis: 27333523

Al-Anon mājas lapa: www.alanon.org.lv

PAB (Pieaugušie alkoholiķu bērni) mājas lapa: www.pab.org.lv

Anonīmo nesamērīgo ēdāju mājas lapa: ane.org.lv

Anonīmo narkomānu mājas lapa: www.na-latvija.lv

Anonīmo narkomānu anonīmais diennakts informācijas tālrunis: 28291992

Anonīmo spēlmaņu mājas lapa www.as.org.lv

Anonīmo seksuāli atkarīgo mājas lapa www.asariga.wordpress.lv