Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šā gada 21.aprīlī parakstījis sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldības” īstenošanu.

Projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, un tam ir vairākas aktivitātes. Parakstot sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju, Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests piedalīsies triju aktivitāšu realizēšanā:

1) Personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienības Atbalsta intensitātes skalas mācību programmas apgūšanā – apmācības par metodes lietošanu personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību novērtēšanā un atbalsta plānošanā un Labklājības ministrijas koordinētās atgriezeniskās saites aktivitātes;

2) Atbalsta intensitātes skalas metodes lietošanā un ar metodes licenci saistītās konfidencialitātes prasību ievērošanā;

3) Labklājības ministrijas izstrādātās zinātniskās metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem ieviešanā Latvijā – sākotnējās apmācības, metodikas adaptēšanā pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā un atgriezeniskās saites aktivitātēs.


Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidi- dalību apmācībās un supervīzijā.

Lasīt vairāklogo_ansamblis_krasains

Kopš šā gada 2.maija Sociālā dienesta 20 sociālā darba speciālisti piedalījušies trīs supervīzijas sesijās Latvijas Kristīgās akadēmijas Mūžizglītības nodaļas vadītājas, supervizores Daces Dolaces vadībā, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci darbā ar klientiem. Nodarbības notiek Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

Lasīt vairāk


logo_ansamblis_krasains

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šā gada 21.aprīlī parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu.Projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, un tam ir vairākas aktivitātes.

Lasīt vairāk