Cenu aptaujas

LĪGUMA PRIEKŠMETSDarba uzdevumam (cenu aptaujas 1.pielikums) atbilstošu remontdarbu veikšana Veco ļaužu dzīvojamā mājā, Ganību ielā 135/141, Liepājā.
Identifikācijas numursSD 2018/7
KontaktpersonaDiana BIKOVA, tālr.63436377, mob.29739750, e-pasts: diana.bikova@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaSkatīt šeit
Izsludināts2018.gada 21.martā
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 3.aprīlim plkst. 17:00.
• personīgi, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210. vai 208.kabinetā;
• pa pastu, nosūtot uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV- 3401.
ZiņojumsSkatīt šeit

LĪGUMA PRIEKŠMETSSaimniecības preču, tīrīšanas līdzekļu un higiēnas preču piegāde Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam un Sociālā dienesta pakļautībā esošām sociālajām institūcijām
Identifikācijas numursSD 2018/6
KontaktpersonaJuris JAČUKS, tālr.63489658, mob.29256523,
e-pasts: juris.jacuks@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaSkatīt šeit
Izsludināts2018.gada 20.martā
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 11.aprīlim plkst. 17:00.
• personīgi, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210. vai 208.kabinetā;
• pa pastu, nosūtot uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV- 3401.
ZiņojumsSkatīt šeit

LĪGUMA PRIEKŠMETSSociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana lauku vidē pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ir piešķīris sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē.
Identifikācijas numursSD 2018/5
KontaktpersonaAnita Lauka, tālr.63488670, mob.28804542, e-pasts: anita.lauka@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaSkatīt šeit
Izsludināts2018.gada 8. martā
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 16.martam plkst. 12:00.
• personīgi, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210. vai 208.kabinetā;
• pa pastu, nosūtot uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV- 3401.
ZiņojumsSkatīt šeit

LĪGUMA PRIEKŠMETSDarba uzdevumam atbilstošu remontdarbu veikšana Sociālā dienesta biroja ēkā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā.
Identifikācijas numursSD 2018/4
KontaktpersonaJuris JAČUKS, tālr.63489658, mob.29256523, e-pasts: juris.jacuks@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaSkatīt šeit
Izsludināts2018.gada 1. martā
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 8.marta plkst. 12:00.
• personīgi, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210. vai 208.kabinetā;
• pa pastu, nosūtot uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV- 3401.
ZiņojumsSkatīt šeit

LĪGUMA PRIEKŠMETSVeļas mazgāšanas un gludināšanas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversmei.
Identifikācijas numursSD 2018/3
KontaktpersonaDāvis GRIETĒNS, tālr.63485270, mob.26453416, e-pasts: davis.grietens@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaskatīt šeit
Izsludināts2018.gada 9. februārī
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 16.februāra plkst. 12:00.
personīgi, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210. vai 208.kabinetā;
pa pastu, nosūtot uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV- 3401.
ZiņojumsSkatīt šeit

LĪGUMA PRIEKŠMETSNodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un kuri dzīvo ģimenēs, īslaicīgu sociālo aprūpi, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības locekļus.
Identifikācijas numursSD 2018/2
KontaktpersonaAnita Lauka, tālr.28804242, e-pasts: anita.lauka@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaskatīt šeit
Izsludināts2018.gada 23.janvārī
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 2.februāra plkst. 12:00.
personīgi, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210. vai 208.kabinetā;
pa pastu, nosūtot uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV- 3401.
ZiņojumsSkatīt šeit

LĪGUMA PRIEKŠMETSSOCIĀLĀ ATBALSTA PROGRAMMAS NODROŠINĀŠANU AUDŽUĢIMENĒM UN AUDŽUĢIMENĒS IEVIETOTIEM BĒRNIEM
Identifikācijas numursSD 2018/1
KontaktpersonaAnita Lauka, tālr.28804242, e-pasts: anita.lauka@liepaja.lv
Cenu aptaujas dokumentācijaskatīt šeit
Izsludināts2018.gada 19.janvārī
PieteikšanāsLīdz 2018.gada 25.janvāra plkst. 12:00, Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, 210.vai 208.kabinetā vai elektroniski: anita.lauka@liepaja.lv
Ziņojumsskatīt šeit

Iepirkumi līdz 2017. gada 31. decembrim