Jautā, mēs atbildēsim

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tēma

Jūsu ziņa

Biežāk uzdotie jautājumi

 

 

Vai varat palīdzēt protēžu iegādē?

Lai risinātu jautājumu par protēzes iegādi, jāvēršas Vaivaru
Tehnisko palīglīdzekļu centrā vai tā nodaļā Kuldīgā. Sākot ar 2012.gada
16.martu ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1474
„Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.

Būtiskākās izmaiņas:
No valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā ir
iekļautas krūšu protēzes.
Klienti var atkārtoti tikt uzņemti ortopēdisko apavu (gatavie ortopēdiskie
un individuāli klientam izgatavojamie apavi) rindā 1 (vienu) gadu pēc
iepriekšējo apavu saņemšanas.
Lai saņemtu bērnu pārvietošanās palīglīdzekļus un pieaugušo riteņkrēslus –
personai apkalpošanas nodaļās jāierodas personīgi.
Personai, pēc uzaicinājuma saņemt tehnisko palīglīdzekli, mēneša laikā
jāierodas saņemt piešķirtais tehniskais palīglīdzeklis.
Aktīvos riteņkrēslus (Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 „Tehnisko
palīglīdzekļu noteikumi” 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un
114.punkts) personas var iegādāties īpašumā veicot līdzmaksājumu, ja persona
atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu
noteikumi” 6.2 punktam.

Centrs pieņem lēmumu atteikt piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli un
svītro personu no attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa rindas, ja divu
nedēļu laikā pēc otrreizēja uzaicinājuma persona neierodas saņemt tehnisko
palīglīdzekli.

Centrs var pagarināt saņemšanas laiku, ja persona ārstējusies ārstniecības
iestādē, ko apliecina ārstniecības iestādes izsniegtie dokumenti.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļu atrašanās vietas un darba
laiks:

Rīgā, Ventspils ielā 53, LV-1002
tālrunis: 67552350
fakss: 67860775
e-pasts: vtpc@nrc.lv Pirmdiena: 8.30 – 17.00
Otrdiena: 8.30 – 18.00
Trešdiena: 13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.30 – 17.00
Piektdiena: 8.30 – 16.00

Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, LV-3301
tālrunis: 63320727
26479363 Pirmdiena: 8.30 – 17.00
Otrdiena: izbraukumu diena
Trešdiena: 8.30 – 17.00
Ceturtdiena: izbraukumu diena
Piektdiena: 8.30 – 16.00