Adventa laikā cenšamies iepriecināt ļaudis sev apkārt, sevišķu uzmanību veltot bērniem un veciem ļaudīm. Šogad ar koncertu “Ziemassvētku noskaņās” BJC “Vaduguns”TDA “Vaduguns” un ģitāristu img_20161215_140948_burst001_coveransamblis viesojās Veco ļaužu dzīvojamā mājā namā Ganību ielā 135/141.

Lasīt vairāk


19.decembrī plkst. 17:00 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notiks tradicionālais koncerts “Ziemassvētku brīnumu ziemassvetkigaidot”, kurā piedalīsies cilvēki ar īpašām vajadzībām un viesmākslinieki – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Jumītis” un Ceļojošā muzikālā apvienība „Tran-cen-den-tālē”. Koncerts ir apmeklējams bez maksas un uz to tiek laipni aicināti visi Liepājas iedzīvotāji.

Lasīt vairāk


No 2017. gada Liepājā plānots ieviest divus jaunus sociālos pabalstus un palielināt ienākumu līmeni pārtikas pabalsta saņemšanai, lai palīdzību ārkārtas krīzes situācijas varētu sniegt plašākam iedzīvotāju lokam. 8. decembrī Liepājas domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem” un “Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai” un veikti grozījumi noteikumos “Par pabalstu pārtikas iegādei”.

Lasīt vairāk


20 lielas, stipras, radošas un aktīvas ģimenes no visas Latvijas trešdien, 7.decembrī file41936448_77fa9691kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni iededza Rīgas pils Ziemassvētku egli. No Liepājas šajā pasākumā bija aicināta piedalīties Želnu-Starovecku ģimene.  Lasīt vairāk


kpr_esf_1000
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir  funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.
Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros bez maksas bērniem un viņu vecākiem tiek sniegti rekomendētie pakalpojumi šādā apmērā:
bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)– četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
vecākiem– divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Kopumā Kurzemē paredzēts izvērtēt 416 bērnu vajadzības un izstrādāt individuālus atbalsta plānus. Šobrīd speciālisti sākuši izvērtēt bērnus, kurus likumiskie pārstāvji jau pieteikuši dalībai izvērtēšanā. Taču ieinteresētās ģimenes joprojām aicinātas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv


Ceturtdien, 1.decembrī reizē ar Pasaules AIDS dienas atzīmēšanu Sociālā dienesta Atkarību img_7378profilakses centrs Flotes ielā 7 atzīmēs arī savas pastāvēšanas 15. gadadienu. Pasaules Aids dienas noslēgumā, plkst. 18.00 būs iespēja iepazīties ar Atkarību profilakses centra paveiktajiem darbiem, tikties ar esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, atzīmējot 15 gadu darbību.

Lasīt vairāk


Veco ļaužu dzīvojamā mājā Adventa laika ieskaņas pasākumi iesākās 24.novembra pēcpusdienā. 20161124_140809
Seniori kopā ar “Ūdensputnu” komandu radošajās darbnīcās veidoja Ziemassvētku rotājumus no dabas materiāliem, gatavoja ziepes un vaska sveces, kā arī cepa un rotāja piparkūkas.

25.novembrī plkst.16.00 pie Veco ļaužu dzīvojamās mājas tika iedegts pirmais Adventa vainags pilsētā.img_6974

Pasākums turpinājās Sv.Meinarda baznīcā ar koncertu Ziemassvētku noskaņās. Klātesošie varēja sildīties ar tēju, pīrāgiem un kliņģeri.


lbfa_zs19.decembrī plkst. 17:00 Liepājas Olimpiskajā centrā (Rožu zālē), Brīvības ielā 39 tradicionāli notiks Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta organizētais koncerts „Ziemassvētku brīnumu gaidot” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pieteikumus dalībai koncertā iespējams iesniegt līdz š.g. 12.decembrim koncerta organizatorei Artai Salmiņai.

Lasīt vairāk