Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests pārdod pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pasažieru autobusu VW LT 46, 1999.izlaiduma gads, kuru var apskatīt E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, darba dienās no plkst. 8 līdz plkst.16, iepriekš piezvanot pa tālruni 29256523. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sociālā dienesta tīmekļvietnē www.socialaisdienests.liepaja.lv. Pieteikumu reģistrācija notiek Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā, līdz 2017.gada 11.aprīlim. Izsole notiks Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 3.stāva zālē 2017.gada 12.aprīlī plkst.10.00. Izsoles sākumcena 1200 EUR. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas 120 EUR Sociālā dienesta AS „SEB banka” kontā LV42UNLA0022600106000. Samaksa par kustamās mantas iegādi veicama 7 dienu no izoles norises dienas.

Izsoles noteikumi


Lai arī cik atšķirīgi mēs cits citam šķistu, mūs tomēr vieno kaut kas kopējs – mīlestība. Šajā dienā visā pasaulē mēs ar mīļu vārdu un patiesu cieņu pieminam visus, kuri savas rūpes un uzmanību dāvā, strādājot sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā. Sveicu visus sociālos darbiniekus!

Visvaldis Gūtmanis

Lasīt vairākNo 20. līdz 24.martam, tradicionāli kā ik gadu, Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs Flotes ielā 7 rīko Atvērto durvju dienas. Ikvienam šajās dienās ir iespēja saņemt informāciju par tuberkulozi, veikt HIV, sifilisa, B un C hepatīta eksprestestu, saņemot speciālistu konsultāciju pirms un pēc testa.

Lasīt vairāk
Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.
Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde.

Lasīt vairāk


7. martā liela rosība bija Latviešu biedrības namā, kur jau ceturto reizi, kā ik pavasari, norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus “Darbs un karjera 2017”. Liela liela daļa vakanču gadatirgus apmeklētāji mājup devās ar smaidu, jo bija atraduši meklēto.

Lasīt vairāk24. janvārī noslēdzās 36 stundu profesionālās pilnveides apmācību programma 15 Sociālā dienesta struktūrvienību vadītājiem “Vadība un vadītājs: prasmes, stratēģijas, prakse”, kurā viņi trenēja un pilnveidoja savas prasmes dažādu konfliktsituāciju risināšanā pieredzējušā vācu psihologa, ģimenes konsultanta un mediatora Aloiza Leiendekera vadībā.

Lasīt vairāk