Ar 2017.gada 5.janvāri stājas spēkā Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”. Minētie noteikumi paredz, ka tās personas, kuras Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pašvaldībā, reizi mēnesī saņems pabalstu.

Lasīt vairāk


2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”, kas paredz palielināt ienākumu summu, līdz kurai piemēro atvieglojumus 50 % apmērā sabiedriskajā transportā nestrādājošiem pensionāriem līdz 300 eiro un atvieglojumus 50 % apmērā visiem politiski represētajiem, kuri ir nestrādājošie pensionāri.

Lasīt vairāk


Labklājības ministrija (LM) no 30. decembra līdz 5. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Lasīt vairāk


Sociālais dienests saka lielu Paldies visiem labdariem, ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri Ziemassvētku laikā iepriecināja trūcīgos un maznodrošinātos Liepājas iedzīvotājus mūsu sociālajās dzīvojamās mājās, Veco ļaužu mājā, Nakts patversmē, Bērnu namā un citās sociālās institūcijās!

Lasīt vairākĪstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā.

Lasīt vairāk


No 1. janvāra palielināts atbalsts adoptētājiem un aizbildņiem par bērnu aprūpi. To nosaka 2016. gada 13. decembrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu” un “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”.

Lasīt vairāk
19.decembrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notika tradicionālais koncerts “Ziemassvētku psx_20161219_173203brīnumu gaidot”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēki ar īpašām vajadzībām – bērni un pieaugušie no dažādām sociālajām iestādēm. Šis emocionāli sirsnīgais koncerts arī šogad pulcēja plašu draugu, skatītāju un atbalstītāju pulku, kuri ar aplausiem zālē uzmundrināja koncerta dalībniekus.

Lasīt vairāk