Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns) izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”.

Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novērstu personu nokļūšanu institūcijās.

Lasīt vairākGarantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) bērniem no trūcīgām ģimenēm Liepājas pašvaldībā plānots paaugstināt līdz 70 eiro mēnesī līdzšinējo 49,80 eiro vietā. Šādu Domes saistošo noteikumu projektu atbalstījuši deputāti Domes Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē 6.aprīlī, tas vēl jāapstiprina Domes sēdē 13. aprīlī.

Lasīt vairāk


Sociālais dienests arī šogad uz Lieldienām sarūpējis svētku dāvanu bērniem – saldumu paciņas un ielūgumu uz filmu kino “Balle” ģimenēm, kurās aug četri un vairāk nepilngadīgi bērni. Dāvanas var saņemt arī ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti un aizbildnībā esošus bērnus.

Lasīt vairākLiepājas pilsētas domes Sociālais dienests pārdod pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pasažieru autobusu VW LT 46, 1999.izlaiduma gads, kuru var apskatīt E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, darba dienās no plkst. 8 līdz plkst.16, iepriekš piezvanot pa tālruni 29256523. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sociālā dienesta tīmekļvietnē www.socialaisdienests.liepaja.lv. Pieteikumu reģistrācija notiek Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā, līdz 2017.gada 11.aprīlim. Izsole notiks Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 3.stāva zālē 2017.gada 12.aprīlī plkst.10.00. Izsoles sākumcena 1200 EUR. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas 120 EUR Sociālā dienesta AS „SEB banka” kontā LV42UNLA0022600106000. Samaksa par kustamās mantas iegādi veicama 7 dienu no izoles norises dienas.

Izsoles noteikumi


Lai arī cik atšķirīgi mēs cits citam šķistu, mūs tomēr vieno kaut kas kopējs – mīlestība. Šajā dienā visā pasaulē mēs ar mīļu vārdu un patiesu cieņu pieminam visus, kuri savas rūpes un uzmanību dāvā, strādājot sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā. Sveicu visus sociālos darbiniekus!

Visvaldis Gūtmanis

Lasīt vairākNo 20. līdz 24.martam, tradicionāli kā ik gadu, Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs Flotes ielā 7 rīko Atvērto durvju dienas. Ikvienam šajās dienās ir iespēja saņemt informāciju par tuberkulozi, veikt HIV, sifilisa, B un C hepatīta eksprestestu, saņemot speciālistu konsultāciju pirms un pēc testa.

Lasīt vairāk