22.jūlijā Atkarību profilakses centra darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas klaipeda1Republiku, lai iepazītos ar Klaipēdas pilsētas Palīdzības centru atkarības slimniekiem, Metadona programmas kabinetu un apmeklētu rehabilitācijas centru atkarīgām personām “Gabrielus”, kurš atrodas netālu no Šilutes pilsētas.

Lasīt vairāk


Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ( RC ZELDA) laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”. Projekta ietvaros RC ZELDA nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācija ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram pašam vai kura tuviniekiem ir garīga rakstura traucējumi.

Lasīt vairāk


No 8. augusta sāksies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma” Liepājā deklarētām daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenēm, kā arī Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošām ģimenēm, kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

Lasīt vairāk


 

28.jūlijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena. Pasaules hepatīta dienā sabiedrība tiek informēta par vīrushepatītiem, pastiprināti tiek pievērsta uzmanība slimību profilaksei, kā arī kontroles pasākumiem un veselības pārbaužu veikšanai. Ar šo slimību profilakses un ārstēšanas iespējām iespējams iepazīties arī Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā. Lasīt vairāk


Liepājas sociālā dienesta Bērnunams vēlas izteikt vissirsnīgāko pateicību Liepājas 13820919_1744630735807547_1152605134_n
piedzīvojumu parka “Tarzāns” vadībai un atsaucīgajam personālam par viesmīlīgo bērnu uzņemšanu 20. jūlijā atpūtas parka trasēs.

Bērnunams sazinājās ar piedzīvojuma parka “Tarzāns” vadību un lūdza uzņemt savus bērnus izklaidēs vietā, piešķirot papildus cenu atlaidi. Uz šo lūgumu “Tarzāna” darbinieki reaģēja, nekavējoties uzaicinot Bērnunama bērnus un jauniešus paviesoties un apmeklēt visas izklaides parka atrakcijas par “baltu velti”. Tā nu 20. jūlijā Bērnunama pieaugušie, ņēma līdzi bērnus un kopīgi devāmies iekarot “Tarzānu”!

 

Lasīt vairākAtkarību profilakses centrs šā gada 22.jūlijā būs slēgts sakarā ar darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Klaipēdas pilsētas Metadona kabinetu, “zemā sliekšņa” kabinetu un rehabilitācijas centru Gabrielius, Šilutes rajonā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Informējam, ka šā gada 20. un 21. jūlijā sakarā ar remontu nestrādās Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa Krūmu ielā 41/43. Klienti šajās dienās var vērsties Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā Ed. Veidenbauma ielā 3. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


logo_ansamblis_krasains

Kopš šā gada 2.maija Sociālā dienesta 20 sociālā darba speciālisti piedalījušies trīs supervīzijas sesijās Latvijas Kristīgās akadēmijas Mūžizglītības nodaļas vadītājas, supervizores Daces Dolaces vadībā, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci darbā ar klientiem. Nodarbības notiek Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

Lasīt vairāk