Šā gada 14.jūnijā Ģimenes atbalsta daļas darbinieces piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz20160614_141012
Ogres novada Sociālo dienestu, lai iepazītos ar sociālā darba pakalpojumu un gūtu pieredzi sociālā darbā ar indivīdu/ģimeni, īpaši ar ģimenēm un bērniem.

Lasīt vairāk


16. jūnijā Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts veikt grozījumus Liepājas domes 2013.gada 14. novembra saistošajos noteikumos “Par veselības aprūpes pabalstu”, lai pašvaldība varētu vairāk palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), daļēji kompensējot izdevumus par veselības aprūpi.

Lasīt vairāk


Piektdien, 10.jūnijā Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā (APC) viesosies Anonīmo narkomānu pašpalīdzības grupas pārstāvji no Rīgas, lai palīdzētu Liepājā nodibināt pašpalīdzības grupu narkomāniem, kuri vēlas pārtraukt narkotiku lietošanu. Atklātā sapulce domāta ne tikai atkarīgajiem vai narkomāniem, bet ikvienam, kurš vēlas iepazīties ar Anonīmo Narkomānu programmu.

Lasīt vairāk


logo_ansamblis_krasains

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šā gada 21.aprīlī parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu.Projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, un tam ir vairākas aktivitātes.

Lasīt vairāk


7.jūnijā sociālo darbinieku profesionālās pieredzes apmaiņas programmas Baltijas valstīs ietvaros Sociālo dienestu apmeklēja Judith Shlasky – sociālā darbiniece Ģimenes tiesā no Izraēlas Ramat Gan pilsētas. Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča un Ģimenes atbalsta daļas darbinieki tikās ar kolēģi no Izraēlas un apmainījās pieredzē par to, kā notiek sociālais darbs ar ģimenēm abās valstīs.

Lasīt vairāk


1.jūnijā Veco ļaužu dzīvojamās mājas darbinieces piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz VSAC20160601_111615 “Zemgale” filiāli “Lielbērze”  – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, kas sniedz pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Lasīt vairākBiedrība ,,Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija ,,Perspektīva”” programmasIMG_8755 ,,Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īstenoja jauniešu apmaiņas projektu “Unity in Diversity” (,,Vienotība dažādībā”) Liepājā, kurā kopumā piedalījās 30 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Itālijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas. Aktivitātes noslēguma pasākums notika Liepājas Veco ļaužu dzīvojamā mājā.

Lasīt vairāk


21. un 22. maijā 100 Liepājas Domes Sociālā dienesta sociālo dzīvojamo māju iedzīvotājiem un Dienas 20160521-0836-jciletuhkab2centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem apmeklētājiem bija iespēja par brīvu apmeklēt
Jauno cirku, kurš ieradies viesizrādēs Jaunliepājas tirgus teritorijā. Lieli un mazi, ģimenes kopā ar bērniem noskatījās cirkus jauno programmu, gūstot svētku noskaņu un labu garastāvokli. Paldies Jaunajam cirkam par sagādātajām priecīgajām emocijām!

Lasīt vairāk


logo_ansamblis_krasains

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šā gada 21.aprīlī parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldības” īstenošanu.
Projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, un tam ir vairākas aktivitātes.

Lasīt vairāk