Lai materiāli atbalstītu krīzes un ārkārtas situācijās nonākušas liepājnieku ģimenes vai personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt pietiekamu uzturu, Liepājas Dome no jauna apstiprinājusi saistošos noteikumus „Par pabalstu pārtikas iegādei”, kuri zaudēja spēku 2014.gada 31.decembrī.
Pabalstu pārtikas iegādei var saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas ģimenes vai personas krīzes situācijā, kurām objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt pietiekamu uzturu, un ienākumi katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60 eiro. Pārtikas pabalstu var piešķirt arī ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.
Pabalsta pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 eiro mēnesī, bet ne vairāk kā 200 eiro mēnesī uz ģimeni. Pabalstu piešķir mantiskā veidā, izsniedzot dāvanu karti pārtikas iegādei.
Pabalstu iespējams saņemt līdz trim mēnešiem kalendārā gada laikā, ja pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi sadarbosies ar Sociālo dienestu un risinās savas sociālās problēmas, lai uzlabotu ģimenes sociālo un materiālo situāciju.


No 6. februāra stājušies spēkā jaunie Liepājas Domes saistošos noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”. Tie paredz, ka par 10 eiro palielināts ienākumu apmēru slieksnis, pēc kura piešķir maznodrošinātās personas statusu, lai iedzīvotāji, kuriem no 2015. gada palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai 2014.gada oktobrī indeksēta valsts vecuma pensija, arī turpmāk varētu saņemt sociālo palīdzību.

Lasīt vairāk


ViruGrupa (2)

No 21.janvāra Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā (NPPP) sākusi darboties atbalsta grupa vīriešiem ar un bez atkarību problēmām. Grupas nodarbības notiek trešdienās no plkst.15:00 līdz plkst.17:00 NPPP telpās Flotes ielā 7. Tajās aicināts pievienoties ikviens interesents, kuram ir vēlme apzināties, saprast un novērtēt sevi, lai veiksmīgāk tiktu galā ar ikdienas grūtībām un dzīves izaicinājumiem.

Lasīt vairāk


No šā gada 1. janvāra samazinātā pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā, samazinātais līdzmaksājums par operācijām stacionārā, kā arī vēl citas izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā ir izdevīgas ne tikai pacientam, bet arī slimnīcām, uzskata Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders.

“Piemēram, pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā samazināta no 13,52 eiro līdz 10 eiro dienā un pacienta līdzmaksājums par visām valsts apmaksātajām operācijām, kas veiktas vienā stacionēšanas reizē, – no 42,69 eiro līdz 31 eiro. Tas nozīmē, ka pacientam ārstēšanās stacionārā izmaksās lētāk nekā līdz šā gada janvārim, bet slimnīcās samazināsies atlikto maksājumu skaits, kas šobrīd ir ļoti liels, radot tām arī zaudējumus. Turklāt slimnīcas no valsts saņems tikpat lielu finansējumu kā līdz šim,” skaidro O. Šneiders.

Lasīt vairākLielāka minimālā darba alga
No līdzšinējiem 320 uz 360 eiro palielināts minimālās mēneša darba algas apmērs.

Atcelti ierobežojumi sociālajiem pabalstiem
Atcelti visi 2009.gadā noteiktie ierobežojumi slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem.

Samazināta algas nodokļa likme
No līdzšinējiem 24 uz 23% samazināta iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme.

Lasīt vairāk


Sociālā dienesta Grupu dzīvokļu čaklā adītāja Jeļena Pavļenkova pagājušā gada nogalē sagatavoja jaukas svētku dāvaniņas LiepājasDSC_0357 Zīdaiņu nama mazajiem bērniņiem –  11 pārus krāsainas un siltas vilnas zeķītes.


No šā gada 29. decembra sakarā ar gada noslēguma finanšu pārskatu gatavošanu visa veida pašvaldības sociālo pabalstu izmaksa tiek pārtraukta. Pabalstu izmaksa atsāksies 9. janvārī.
Mēnešbiļetes sabiedriskajam tranportam 29. decembrī iegādājamas līdz plkst. 16.00,  30. decembrī mēnešbiļetes netirgos, to tirdzniecība atsāksies 5. janvārī.

30. decembrī klientu pieņemšana līdz plkst. 12.00.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests aicina darbā
sociālo darbinieku darbam ar personām ar atkarības problēmām
Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā (NPPP).

Lasīt vairāk


Lapa 22 no 40« Jaunākais...10...2021222324...3040...Vecākais »