Sagaidot 1. oktobri, Starptautisko veco ļaužu dienu, arī Liepājas Domes Sociālā dienesta iestādēs plānoti vairāki pasākumi, lai iepriecinātu svētkos vecākā gadagājuma liepājniekus un pievērstu sabiedrības uzmanību veco ļaužu dzīves ikdienai.

Veco ļaužu dzīvojamā mājā, kur šobrīd dzīvo 155 cienījama gadagājuma liepājnieki, 1. oktobrī plkst. 14.00 pirmo reizi uzstāsies pašu mājā šopavasar izveidotais sieviešu ansamblis „Dālijas”, kuru vada Rudīte Nikolovska.

Lasīt vairāk


Liepājā bērniem no sociālā riska un daudzbērnu ģimenēm šogad ir iespēja par brīvu gan trenēties kikboksā, gan apmeklēt biedrības „Mākslas kabatas” radošo nodarbību ciklu „Teikas un pasakas- interesantā vēsture mūsdienu noskaņās”. Nodarbības notiek, pateicoties nevalstisko organizāciju, Sabiedrības integrācijas fonda un ES atbalstam, uz tām vēl var pieteikties arī jauni dalībnieki.

Lasīt vairāk


Pagājušonedēļ Liepājas Sociālajā dienestā bija ieradušies franču sabiedriskās organizācijas “Aima” („Pasniegta roka”) pārstāvji, lai noskaidrotu, kāda palīdzība būtu nepieciešama Liepājas un novada trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Ar franču sabiedriskās organizācijas sešiem aktīvistiem tikās Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča, Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis, biedrības “Zilais krusts” vadītāja Lidija Zabolocka.

Lasīt vairāk


Lai sabiedrību informētu par cilvēku tirdzniecības riskiem un mazinātu cilvēktirdzniecības gadījumu skaitu, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” rīko informatīvas kampaņas.

Kampaņa “Esi zinošs – nepieļauj cilvēku tirdzniecību” no 18.septembra līdz 18.oktobrim notiek projekta “Pārdota brīvība II” ietvaros. Nākamā kampaņas aktivitāte paredzēta Liepājā piektdien, 20.septembrī.

Lasīt vairāk


4. septembrī Liepājas Domes Sociālajā dienestā pieredzes apmaiņā bija ieradušies Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” speciālisti, lai iepazītos ar Liepājas pieredzi darbā ar bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, aprūpi mājās, dzīvokļu politiku un citiem jautājumiem.

Cēsinieki iesaistījušies ESF projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” īstenošanā, tāpēc viņus interesē labākā sociālā darba pieredze Latvijā. Viesi iepazinās ar Sociālā dienesta darbu un speciālistiem, tikās ar dienesta vadītāju Ivetu Bartkeviču.

Lasīt vairāk


Fotokonkursā „ES struktūrfondi Kurzemei”, kuru rīkoja Kurzemes plānošanas reģions, galveno balvu ieguvusi Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta vadītāja Madara Lapsa, bet Liepājas pašvaldība ieguvusi speciālbalvu kā visvairāk fotografētā pašvaldība.

Par galvenās balvas, fotokameras Nikon D3100, ieguvēju, komisija atzina Madaru Lapsu. Madara fotokonkursā bija iesūtījusi vairāk kā sešu objektu fotogrāfijas, aptverot vairāk nekā tikai vienas pašvaldības teritoriju un ļoti asprātīgi piemeklējot objektam atbilstošus domu graudus, informē Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja Evita Dreijere.

Lasīt vairāk


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 – 25 gadiem ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra gada laikā bez maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

2013./2014.mācību gadā (uzņemšana 2013. gada vasarā) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 43 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez maksas varēs apgūt kādu no 70 profesijām. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kā arī 1 gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā ESF projektā. Otra projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri vismaz gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas (profesionālā vidējā vai jebkāda veida augstākā izglītība) nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, var būt reģistrējušies kā bezdarbnieki un darba meklētāji, taču vienlaikus nav atbalsta saņēmēji nevienā no LM pārziņā esošajiem ESF apmācību vai nodarbinātības projektiem.

Lasīt vairāk


Turpinās pašvaldības akcija „Skolas soma”, kuras laikā līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, aicinātas saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei.
Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss – ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus. Lasīt vairākNo 26. augusta pārtikas pakas trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji var saņemt arī pilsētas centrā – Peldu ielā 5, 1. stāvā katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00, informē Sarkanā krusta pārstāve Liepājā Ieva Brakše. 

Līdz šim pārtikas pakas varēja saņemt vairākās pilsētas vietās, kuras Sarkanajam krustam piedāvāja izmantot Sociālais dienests. Pārtikas pakas joprojām iespējams saņemt Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141 (trešdienās no 10 līdz 15) un Sociālā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11 (katru ceturtdienu no 10 līdz 15).

Katra trūcīgā un maznodrošinātā persona līdz gada beigām var saņemt vienu pārtikas paku mēnesī, uzrādot šo statusu apliecinošu dokumentu. Tie iedzīvotāji, kuri nebūs savas pārtikas pakas izņēmuši augustā, to varēs izdarīt arī septembrī, informē I.Brakše.