Lielākai daļai Liepājas Bērnunama audzēkņu – ap 60 bērniem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ar vairāku sabiedrisko un labdarības organizāciju atbalstu šovasar ir iespēja piedalīties dažādās nometnēs Latvijā un ārzemēs.

Kopš 27. jūnija un 7. jūlija, pateicoties sadarbībai ar ASV labdarības organizācijām “Jaunie horizotni bērniem” un “Projekts 143”, 12 bērni dzīvo viesģimenēs ASV. No Amerikas viņi atgriezīsies 2. un 12. augustā.

Jau daudzu gadu garumā Bērnunamam izveidojusies laba sadarbība ar sabiedrisko organizāciju “Gnosjo Hjelper” Zviedrijā. Ar šīs organizācijas atbalstu seši bērni 19. augustā dosies nedēļu ilgā ceļojumā uz Zviedriju.

Lasīt vairāk


Latvijas Bērnu fonds informē, ka no 5. līdz 14. augustam Saldū notiks bezmaksas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Sociālais dienests aicina arī Liepājā vecākus pieteikt bērnus šai nometnei.
Nometnes vadītāja Valda Tubiņa, tālr. 26571239 vai Latvijas Bērnu fonda tālr. 67542072 vai 29160914.


Pēdējā laikā arvien aktuālāka un smagāka problēma mūsu sabiedrībā kļūst riskanta vai pārmērīga atkarību izraisošo vielu lietošana. Viena no iespējām palīdzēt sev un saviem līdzcilvēkiem ir vērsties Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā Flotes ielā 7, kur Jūs sagaidīs zinoši un saprotoši speciālisti. Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts (NPPP) darbojas kopš 2001.gada. NPPP ir divi galvenie darbības virzieni – kaitējuma mazināšanas un atkarību profilakses, kas vienlaikus pārklājas un papildina viens otru.

Lasīt vairāk


Otrdien, 2.jūlija rītā no Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta(NPPP) Flotes ielā 7 uzsākts divu dienu pārgājiens uz Pāvilostu gar jūras krastu. NPPP vadītāja Madara Lapsa un sociālā darbiniece Iveta Mackare, kuras devušās pārgājienā kopā ar Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta klientiem, apguvušas kursu “Piedzīvojumu pedagoģija darbā ar riska grupas pusaudžiem” Rīgas Stradiņa Universitātē, kura laikā mācījās gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas metodes piedzīvojumu terapijas realizēšanai.

Kājām gar kādreizējo Baltijas ledus ezera senkrastu paredzēts noiet vairāk kā 50 km. Pirmās dienas laikā iecerēts sasniegt kluso, civilizācijas neskarto un skarbo Ziemupi. Ziemupes dabas liegumā paredzēts pārlaist nakti teltīs. Otrās dienas plānā – uzkāpt Akmeņraga bākā, no kuras paveras fantastisks skats uz jūru un apkārtnes mežiem, un nonākt Pāvilostā.

Lasīt vairāk


No jaunā mācību gada vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē, piešķirs 20 latu pabalstu mācību līdzekļu iegādei neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas. Pabalsti pirmklasniekiem Liepājas pašvaldībā tiek piešķirti pirmo reizi, un tas notiek programmas „Jauno ģimeņu un jaunu cilvēku atbalstam Liepājā”.

“Liepājas skolas var piedāvāt kvalitatīvu izglītību, tāpēc esam ieinteresēti piesaistīt bērnus no plašas apkārtnes. Arī pabalstu 20 latu apmērā saņems visi Liepāja pirmklasnieki, neatkarīgi no savas deklarētās dzīves vietas,” pabalsta ieviešanu skaidro Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde.
Tā kā daudzi vecāki jau sākuši interesēties par pabalstu saņemšanas iespējām, Sociālais dienests atgādina, ka pabalstu izmaksa notiks septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un apkopots pirmklasnieku skaits. Domes Saistošie noteikumi arī paredz, ka pabalstu vecāki saņem bankas kontā septembrī un oktobrī. Lasīt vairāk


Liepājā jaunās ģimenes turpina aktīvi pieteikties rindā uz pašvaldības mājokļiem, kopš martā stājušies spēkā grozījumi noteikumos par pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas kārtību. Līdz jūnija beigām Dzīvokļu komisijas sēdēs pašvaldības dzīvokļu rindā uzņemtas 43 jaunās ģimenes, kuras atbilst noteikumu prasībām. Desmit ģimenes jau pieņēmušas lēmumu un izvēlējušās sev dzīvokli, galvenokārt Karostā vai Tosmarē.

Kā zināms, martā pilsētas dome pieņēma jaunajām ģimenēm ar bērniem labvēlīgu lēmumu, paplašinot to cilvēku loku, kuriem ir tiesības pretendēt uz pašvaldības dzīvokļu īri. Galvenais kritērijs – ģimenē ir vai gaidāms bērns, ģimene deklarējusi dzīvesvietu Liepājā vismaz piecus gadus un tai nepieder dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa.
Dzīvokļu rindā var reģistrēties gadījumos, ja dzīvoklī dzīvo un ir deklarējušas savu pamata dzīves vietu vairākas ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni.
Uz dzīvokli pirmās kārtas rindā var pretendēt tās manodrošinātās ģimenes ar bērniem, kurām izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz, ja dzīvoklis nepieciešams pašam īpašniekam vai citos likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.
Dzīvokļu rindā tiek uzņemtas arī maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kuras tiek izliktas no sava vai viņu ģimenes locekļu nekustamā īpašuma par hipotekārā kredīta, kas ņemts dzīvokļa iegādei vai remonta, parādiem. Galvenais nosacījums – īpašuma vērtībai ir jābūt vienādai vai mazākai par parādsaistību apmēru atsavināšanas brīdī. Lasīt vairāk


Jūlijā nestrādās Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20. No 1. jūlija līdz 4. augustam atvaļinājums būs arī abiem Pensionāru dienas centriem – Klaipēdas ielā 96a un Ģenerāļa Baloža ielā 1.


19. jūnijā plkst. 12.00 koncertestrādē „Pūt, vējiņi” notiks tradicionālie Kurzemes pensionāru Jāņu ielīgošanas svētki, kuri šogad izskanēs jau 20. gadu pēc kārtas. Pasākumā piedalīsies ap 200 dalībnieku no visas Kurzemes – dejotāji un dziedātāji no 21 radošā kolektīva. 

Uz koncertu aicināts ikviens seniors, tas būs par brīvu. Ielīgošana sāksies ar Jāņu kopdziesmu. Pasākumu vadīs aktieris Edgars Pujāts, muzikālo noformējumu veidos mūziķis Valdis Aivars.
Koncertestrādē darbosies kafejnīca, būs arī dažādi pārsteigumi, sola pasākuma galvenā rīkotāja, pensionāru biedrības Liepājas nodaļas vadītāja Astrīda Vērdiņa.


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2013. gada 11. jūnija atsāk bezdarba riskam pakļauto personu reģistrāciju dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.

Pieteikties dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” šogad varēs ne tikai iesniedzot pieteikumu NVA filiālē klātienē, bet arī reģistrējoties elektroniski NVA mājas lapā.

Izglītības centrs „Latvikon” piedāvā vienreizēju iespēju apgūt profesionālās pilnveides programmu “Grāmatvedības uzskaite un nodokļi”, maksājot par apmācībām tikai 75 LVL, pārējos izdevumus 175 LVL apmērā segs Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA).
Programma tiek īstenota NVA projekta “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. Pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Lai pieteiktos apmācībām, Jums:

1.    Jāsaņem mūžizglītības kupons jebkurā NVA filiālē;
2.    Jāpiereģistrējas mūsu centrā;
3.    Jāatnāk ar kuponu uz mūsu izglītības centru un mēs Jūs pievienosim grupai.

Saņemt mūžizglītības kuponu mācībām Jūs varat jebkurā no Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) filiālēm visā Latvijā.

Ar plašāku informāciju, kā pieteikties Mūžizglītības pasākumam un saņemt kuponu, var iepazīties šeit:

„Latvikon”
Ģertrūdes iela 63
www.latvikon.lv
Tālr. 67285395


No 3. jūnija Liepājā darbojas divas Sociālā dienesta rīkotās bezmaksas vasaras dienas nometnes – „Vasara pilsētā” 30 bērniem no sociālā riska ģimenēm vecumā no 7 – 13 gadiem un „Zaķu dārzs” 25 bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības un kustību traucējumiem. Lasīt vairāk