A/S „Latvenergo” sociālās atbalsta kampaņas 2. posma ietvaros ietvaros sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem var saņemt Latvenergo dāvanu kartes   Ls 53,70Ls apmērā norēķiniem par patērēto elektroenerģiju. Tās izsniedz Liepājas Domes Sociālā dienesta 220. kabinetā iedzīvotāju pieņemšanas laikos.
Dāvanu kartes var saņemt: maznodrošinātās ģimenes ar bērniem; ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju; ģimenes ar jaundzimušajiem , kas dzimuši, sākot ar 2013.gada 1.janvāri; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku  ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai šķirtās ģimenes, kurās viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
Viena mājsaimniecība var saņemt vienu dāvanu karti (ja arī tā atbilst vairākām mērķu grupām).
Minēto mērķu grupas karti var saņemt tikai tad, ja tās vēl nav saņēmušas nevienu karti iepriekšējo kampaņu ietvaros. Atkārtoti no 2013.gada 1.aprīļa karti var saņemt tikai daudzbērnu  daudzbērnu ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni un kuras jau ir saņēmušas vienu dāvanu karti.

Informācija pa tālr. 63489674


13. aprīlī Liepājas Domes Sociālais dienests Olimpiskā centra Rožu zālē rīkos Lieldienu pasākumu “Pasaku zemē”, uz kuru aicinātas daudzbērnu ģimenes, kurās aug četri un vairāk bērni, bērni ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esoši bērni, kā arī audžuģimenes. Ielūgumus uz pasākumu var saņemt Sociālajā dienestā no 25. marta. 

Bērnus Pasaku zemē gaidīs Lieldienu Zaķis un Oliņš-Boliņš no Liepājas ceļojošā leļļu teātra “Maska”. Būs sarūpētas arī Lieldienu saldumu paciņas.
Bērnu vecāki var ierasties pēc ielūgumiem Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. un 219. kabinetā no 25. marta. Darba laiks: pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00, piektdienās no 14.00 līdz 16.00.
Lieldienu pasākumam un saldumu paciņām ģimenēm ar bērniem pašvaldība šogad atvēlējusi Ls 6000, kas ir par 2000 latiem vairāk nekā pērn. Lasīt vairāk


Lai pievērstu sabiedrības uzmanību saslimstībai ar tuberkulozi, tās ātrai diagnostikai un ārstēšanai, 24.martā – pasaulē un Latvijā tiks atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Tāpēc šonedēļ, no 18.-22.martam katru dienu laikā no plkst.10:00-13:00 Liepājas Domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā Flotes ielā 7 ir iespējams saņemt konsultācijas un informatīvos materiālus par tuberkulozi, kā arī veikt bezmaksas HIV eksprestestus.

Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta viena no klientu grupām ir HIV inficētie. Tuberkuloze ir koinfekcija HIV/AIDS un HIV inficētajiem cilvēkiem risks inficēties ar tuberkulozi ir lielāks nekā veseliem cilvēkiem. Liela daļa HIV inficēto mirst tieši no tuberkulozes.
Tāpēc viens no Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta uzdevumiem ir īstenot tuberkulozes profilakses pasākumus. Vēršot uzmanību uz problēmas nopietnību, pirms Pasaules Tuberkulozes dienas Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā iespējams saņemt konsultācijas un informatīvos materiālus par tuberkulozi, kā arī veikt bezmaksas HIV eksprestestus.

Tuberkuloze ir infekcijas slimība un ikviens, kas nonāk pietiekami ciešā un ilgstošā kontaktā ar infekciozu tuberkulozes baciļu izdalītāju, nav pasargāts. Latvija ir trešā valsts Eiropas Savienībā aiz Rumānijas un Lietuvas, kur reģistrēti visvairāk tuberkulozes saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, 2012.gadā tie bija 40.7 gadījumi 100 000 iedzīvotājiem.
Sīkāka informācija pie Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta vadītājas Madaras Lapsas (26308079, 63456120, madara.lapsa@liepsd.lv). Lasīt vairāk


Arī Liepājas pensionāri var parakstīties par pensiju indeksāciju. To var izdarīt katru dienu pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a, kā arī Sociālajā dienestā Ed.Veidenbauma ielā 3 7., 14. un 21. martā no plkst. 13 līdz 16.
Liepājas pensionāru dienas centra vadītāja Astrīda Vērdiņa, kura organizē parakstu vākšanu, informē: ”Parakstus zem šāda pieprasījuma vāc Latvijas Pensionāru federācija, cenšoties panākt, lai ne tikai šogad pensijas indeksētu, bet arī pensionāriem tiktu aprēķināta pensiju indeksācija par visiem krīzes gadiem – no 2009. līdz 2012. gadam ieskaitot. Pieprasījums tiek pamatots ar nepārtrauktu dzīves dārdzības pieaugumu. Parakstus vāks līdz 28. martam.”

 


No 4. marta paplašināts to pensionāru loks, kuri var iegādāties sabiedriskā transporta mēnešbiļetes ar 50 % atlaidi. Tā kā pirmajās dienās vērojams liels pieprasījums pēc mēnešbiļetēm un visiem, kuri ierodas pirmo reizi, jāpārbauda dati par pensijas apmēru, veidojas arī rindas. Tāpēc Sociālais dienests atgādina pensionāriem, ka mēnešbiļetes var iegādāties arī jebkurā citā mēneša dienā, kad rindu vairs nebūs. Tās būs derīgas līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam. 

Mēnešbiļetes iespējams iegādāties ne tikai Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, bet arī SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” kasē Peldu ielā 5. Lasīt vairāk


Organizācijas „Jaunatne ar misiju” starptautiskais starpkonfesionālais žēlsirdības projekts Liepājā ir noslēdzies. Sociālais dienests arī saņēmis apkopojumu par to, cik ģimenes un cilvēkus jaunieši šajās dienās paspējuši apciemot un aicina liepājniekus izturēties ar sapratni, ja kādās mājās gaidītie ciemiņi neieradās. Misijas vadītāji informē, ka katru dienu nācies pārvarēt lielus attālumus, dažās vietās nācies uzkavēties ilgāk par plānoto laiku, vairākās adresēs cilvēki nav bijuši mājās utt. Pavisam liepājniekiem nogādātas visas 2000 atvestās pārtikas pakas.

„Jaunatnes ar Misiju” koordinatore Anda Pūliņa: “Gribam pateikt paldies visiem Liepājas iedzīvotājiem par lielo sirds siltumu un mums izrādīto mīlestību. Katrā mājā, ko apmeklējām tikām uzņemti kā seni draugi, un bieži vien pavadījām daudz vairāk laika, kā bijām domājuši vai plānojuši. Gribam pateikt paldies arī visiem, kas aktīvi strādāja kopā ar mums un ieradās uz mūsu organizētajiem pasākumiem.
Mūsu galvenais mērķis bija svētīt pilsētu, bet šīs nedēļas laikā tikām svētīti arī mēs.
Gribam atvainoties visiem tiem, kuru mājās nepaspējām apciemot, un nesanāca būt kopā ar jums šajā nedēļā.
Dieva svētības vēlot, mēs 500 cilvēki no 33 valstīm paturēsim Liepāju savās lūgšanās un sirdīs!” Lasīt vairāk


No 4. marta arī pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 180 latus un politiski represētie nestrādājošie vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī ir Ls 250 vai mazāk, Liepājas sabiedriskā transporta mēnešbiļeti varēs iegādāties ar 50 procentu atlaidi. Tas nenozīmē, ka pēc mēnešbiļetes jādodas uzreiz pirmajā dienā 4. martā, to varēs iegādāties jebkurā mēneša datumā, un tā būs derīga līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam.

Mēnešbiļetes no 4. marta varēs iegādāties ne tikai Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, bet arī SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” kasē Peldu ielā 5.
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem atlaides stājas spēkā no 4. marta, būt saprotošiem, jo pirmajās dienās var nākties arī pagaidīt rindā. Tāpēc katrs var izvēlēties sev izdevīgāko laiku, jo mēnešbiļetes varēs iegādāties katru darba dienu no 9 līdz 16, piektdienās – līdz 15 ( pusdienas pārtraukums no 12-13). Savukārt SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” kase strādā darba dienās no 8 līdz 18, sestdienās no 9 līdz 14.
Lai neveidotos garas rindas, būtu vēlams arī sagatavot precīzu naudu. Mēnešbiļete ar 50 procentu atlaidi autobusā maksā Ls 7, tramvajā Ls 6, uz visu sabiedrisko transportu – Ls 10.
Iegādājoties mēnešbiļeti ar atvieglojumiem, abās vietās jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērni mēnešbiļetes tāpat kā līdz šim varēs iegādāties Sociālajā dienestā. Lasīt vairāk


Liepājā no 24. februāra līdz 3. martam ierodas ap 500 jauniešu no sabiedriskās organizācijas “Jaunatne ar misiju”, kura sadarbībā ar Liepājas Domes Sociālo dienestu rīko Starptautisku kristīgās žēlsirdības projektu, kura laikā plānots apciemot apmēram 2500 cilvēkus un ģimenes viņu mājvietās, kā arī rīkot dažādus pasākumus liepājniekiem.

Akcijas laikā jaunieši no 26. līdz 28. februārim apmeklēs trūcīgos liepājniekus, lai palīdzētu gan praktiski cilvēkiem un ģimenēm, kurām ir ļoti maz vai vispār nav nekā – gan dāvājot pārtikas pakām, gan sniedzot morālu atbalstu. Lai apciemotu ģimenes un vientuļus cilvēkus, tiek veidotas nelielas komandas, katrā no tām būs viens latviski vai krieviski runājošs cilvēks, kurš palīdzēs citiem komandas dalībniekiem sarunāties ar vietējiem iedzīvotājiem.
Žēlsirdības projekta ietvaros 27. un 28. februārī paredzēti arī vairāki pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens interesents. Abas dienas Liepājas 15. vidusskolā O.Kalpaka ielā 96 no 15.00 līdz 16.30 notiks programma bērniem – ar kustīgām dziesmām, atraktīviem vadītājiem, aktīvām spēlēm, skečiņiem, interesantiem stāstiem un citām radošām aktivitātēm.
No 18.30 līdz 19.30 uz īpašu programmu aicināti jaunieši, kurā būs iespēja noklausīties dažādu ārzemju jauniešu dzīves stāstus, skanēs mūzika, tiks organizētas citas sadraudzības aktivitātes.
No 19.30 līdz 21.30 notiks vakara programma ikvienam – ar uzmundrinošiem vārdiem, koncertu, dažu projekta dalībnieku īsiem un cerību dodošiem dzīves stāstiem, nelieliem uzvedumiem. Lasīt vairāk19. februārī oficiāli stājas spēkā Liepājas Domes 2012. gada decembrī pieņemtie saistošie noteikumi „Par svētku pabalstiem”, kuri paredz arī pirmo reizi Liepājā deklarēto bērnu vecākiem piešķirt piedzimšanas pabalstu 100 latu apmērā. Šogad dzimušo mazuļu vecāki aicināti ierasties Sociālajā dienestā, lai noformētu pabalsta saņemšanu.

Sociālais dienests atgādina, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt viens no bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ir jābūt vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Liepājā.

Pabalstu noformē un piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E.Veidenbauma ielā 3, 220.kab. tel.63489674). Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumu un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī bērna dzimšanas apliecība. Sociālo pakalpojumu daļā apmeklētājus pieņem pirmdienās no 14 līdz 17, otrdienās no 9 līdz 12, ceturtdienās no 15 līdz 18, piektdienās no 14 līdz 16. Lasīt vairāk