1. decembrī visā pasaulē jau 29. reizi atzīmēs Pasaules AIDS dienu, šogad – ar saukli “Ikviens ir nozīmīgs”. Ar šo saukli Pasaules Veselības organizācija iestājas par drošu, efektīvu, kvalitatīvu un pieejamu diagnostiku un ārstēšanu ikvienam.

Lasīt vairāk


Liepājas Pensionāru dienas centrs un tā vadītāja Astrīda Vērdiņa ir tik ļoti saistīti vārdi, ka viens ar otru pārklājas. Viņa no pirmās dienas vada centru, kas nupat nosvinējis savu 10. jubileju.

Lasīt vairāk


23. novembrī Sociālajā dienestā viesojās Liepājas domes deputāti no Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas, kuri pieņem atbildīgus lēmumus par palīdzību un atbalstu tiem liepājniekiem, kuriem klājas grūti. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Sociālā dienesta plašo darba lauku un veicamajiem uzdevumiem. Sociālā dienesta uzaicinājumam bija atsaukušies trīs deputāti – Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis un Gints Ročāns.

Lasīt vairāk


2017. gada 7. decembrī Liepājā sāksies Ziemassvētku pabalstu izmaksa ģimenēm, kuras audzina četrus un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus.
Katram nepilngadīgajam ģimenē dzīvojošam bērnam pienākas pabalsts 15 eiro apmērā.

Ziemassvētku pabalstus bērnu likumiskie pārstāvji un aizbildņi, uzrādot pasi, līdz janvāra beigām varēs saņemt visos A/S “Norvik banka” Liepājas filiāles klientu apkalpošanas centros.
Ziemassvētku pabalstu piešķir ģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Sociālais dienests datu bāzi par ģimenēm ar bērniem regulāri pilnveido, un šie saraksti tiek iesniegti bankā. Ja kāds, kuram pienākas pabalsts, nav iekļauts sarakstā, tad bērna likumiskais pārstāvis vai aizbildnis pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Informāciju iespējams precizēt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 220.kabinetā pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 14.00 līdz 16.00 vai pa tālr. 634 89674.
Ziemassvētku pabalstam atvēlēti 31 000 EUR.


Trešdien, 15. novembrī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē bija pulcējušies vairāk nekā 200 Liepājas sociālajā jomā strādājošie no Sociālā dienesta un sociālajām institūcijām, lai tradicionāli reizi gadā satiktos un atzīmētu savus profesionālos svētkus – Sociālo darbinieku dienu.

Lasīt vairāk


Jau piekto gadu novembra nogalē vairāk kā 40 Eiropas valstīs norisināsies HIV un hepatītu testēšanas nedēļas pasākumi. Tuvojoties HIV un hepatītu testēšanas nedēļai no 17. līdz 24. novembrim, kā arī divas nedēļas pēc tās Atkarību profilakses centrs aicina uz pārbaudēm gan savās telpās Flotes ielā 7, gan piedāvā liepājniekiem īpašu pakalpojumu – saņemt testēšanas pakalpojumus savā darba vietā, ja vien tajā ir vismaz pieci cilvēki, kuri vēlas pārbaudīt savu veselību. Viss, kas jādara – jāpiezvana pa tālruņiem 63456120, 26308079 vai jāatraksta uz e-pasta adresi atkaribucentrs@gmail.com un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas datumu.

Lasīt vairāk


Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot Kurzemes pašvaldības, ilgstošās aprūpes sniedzējus bērniem un pieaugušajiem, nevalstiskās organizācijas un audžuģimenes.

Lasīt vairāk


Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. To mērķis ir rast risinājumus, kā uzlabot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu namos, dzīves kvalitāti, nodrošinot iespēju tiem saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvajai aprūpei.

Lasīt vairāk


No otrdienas, 7. novembra politiski represētie Liepājā varēs saņemt pabalstu valsts svētkos 50 eiro apmērā. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās svētku pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā. Šogad pabalsta apmērs palielināts no 30 līdz 50 eiro.

Lasīt vairāk


Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka 27.oktobrī ir izsludināta 3.partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai; maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai Latvijas teritorijā no 2018. gada 1. aprīļa, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Lasīt vairāk