Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidi- dalību apmācībās un supervīzijā.

Lasīt vairāk


Tiesībsargs izstrādājis aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot pilngadīgo Latvijas iedzīvotāju zināšanas par cilvēka ķermeņa, audu un orgānu ziedošanu medicīnas vajadzībām pēc cilvēka nāves. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, lai pilnveidotu valstī spēkā esošo likumdošanu. Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems apmēram 5 minūtes. Aptauja: http://ej.uz/organimedicina

Lasīt vairāk


Trešdien, 25. oktobrī Liepājas Domes Sociālo dienestu pieredzes apmaiņas vizītē kuplā skaitā apmeklēja Talsu novada sociālā dienesta delegācija – sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe un vadītājas vietniece Marika Grohjacka, sociālie darbinieki no sociālo pakalpojumu nodaļas, ģimenes atbalsta daļas, sociālie rahabilitētāji u.c., pavisam 27 darbinieki. Lasīt vairāk
Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klienti pusgada laikā adīšanas nodarbībās sagatavojuši lielisku dāvanu Liepājas Centrālās slimnīcas Perinatālās aprūpes nodaļas bērniņiem – siltas cepurītes, zeķītes un citus adījumus, kas pāragri dzimušajiem mazuļiem būs ļoti noderīgas.

Lasīt vairāk


12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.

Lasīt vairākAtstumt vai atbalstīt?Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs.

Lasīt vairāk


Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Lasīt vairāk