Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 – 25 gadiem ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra gada laikā bez maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

2013./2014.mācību gadā (uzņemšana 2013. gada vasarā) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 43 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez maksas varēs apgūt kādu no 70 profesijām. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kā arī 1 gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā ESF projektā. Otra projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri vismaz gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas (profesionālā vidējā vai jebkāda veida augstākā izglītība) nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, var būt reģistrējušies kā bezdarbnieki un darba meklētāji, taču vienlaikus nav atbalsta saņēmēji nevienā no LM pārziņā esošajiem ESF apmācību vai nodarbinātības projektiem.

Lasīt vairāk


Turpinās pašvaldības akcija „Skolas soma”, kuras laikā līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, aicinātas saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei.
Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss – ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus. Lasīt vairākNo 26. augusta pārtikas pakas trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji var saņemt arī pilsētas centrā – Peldu ielā 5, 1. stāvā katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00, informē Sarkanā krusta pārstāve Liepājā Ieva Brakše. 

Līdz šim pārtikas pakas varēja saņemt vairākās pilsētas vietās, kuras Sarkanajam krustam piedāvāja izmantot Sociālais dienests. Pārtikas pakas joprojām iespējams saņemt Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141 (trešdienās no 10 līdz 15) un Sociālā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11 (katru ceturtdienu no 10 līdz 15).

Katra trūcīgā un maznodrošinātā persona līdz gada beigām var saņemt vienu pārtikas paku mēnesī, uzrādot šo statusu apliecinošu dokumentu. Tie iedzīvotāji, kuri nebūs savas pārtikas pakas izņēmuši augustā, to varēs izdarīt arī septembrī, informē I.Brakše.


Pagaidu sabiedriskajos darbos turpmāk varēs iesaistīties krietni vairāk bezdarbnieku  – tā šonedēļ nolēma valdība. Ja līdz šim to varēja darīt tikai tie cilvēki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un bezdarbnieka statusā reģistrēti vismaz sešus mēnešus, tad turpmāk pagaidu sabiedriskajos darbos varēs iesaistīties arī tie, kuri bezdarbnieka statusā reģistrēti īsāku laika posmu, bet nav strādājuši vismaz 12 mēnešus un nesaņem bezdarbnieka pabalstu.


Vaiņodes internātpamatskola ar 2013./2014. mācību gadu piedāvā jaunu mācību programmu – pamatizglītības 2. posma ( 7.-9. klase) programmu.

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju neklātienes formā iegūt obligāto pamatizglītību personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju apmeklēt izglītības iestādi pilna laika klātienes izglītības programmas apguvei un kuras ir gatavas daļu izglītības satura apgūt patstāvīgi.

 Sīkāka informācija pa telefonu 63464542; 63464567; 29228885.


Rehabilitācijas centrā “Līgatne” no augusta  – atpūtas programma “Veselīga
atpūta Līgatnē” –   vienam pieaugušam kopā ar vienu bērnu.
Bērnam līdz 12 gadiem viesnīca bez maksas.
Programmā:  ārsta konsultācijas, ēdināšana un  aktivitātes dabā.
Piesakies Rehabilitācijas centrā “Līgatne” un sagādā sev un savam
bērnam  mierīgu atpūtu.
Vairāk informācijas www.rehcentrsligatne.lv


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina sniegt atbalsta pasākumu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Kopš pērnā gada nogales šo iespēju izmantojis 81 cilvēks, no tiem ārstēšanos pabeiguši 68 programmas dalībnieki. 9 NVA klienti, kas pabeiguši ārstēšanās kursu, ir iekārtojušies darbā.

Tagad NVA atbrīvoties no atkarībām varēs palīdzēt plašākam bezdarbnieku lokam nekā līdz šim, jo saskaņā ar nesen Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem, šajā programmā varēs iesaistīties bezdarbnieki, kuri bezdarbnieka statusā atrodas vismaz trīs mēnešus – iepriekš pasākuma dalībniekiem bezdarbnieka statusā bija jābūt vismaz 12 mēnešus. Piedalīties pasākumā varēs arī tie bezdarbnieki, kuriem bezdarbnieka statuss ir mazāk nekā trīs mēnešus, ja bez darba viņi būs bijuši sešus mēnešus vai ilgāk.

Lasīt vairāk


7. augustā sabiedriskā labuma organizācija ” kites.lv” kiteborda zonā dienvidrietumu pludmalē rīkoja pasākumu Liepājas sociāla dienesta dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem, lai iepazīstinātu ar kaitborda ekipējumu, aktivitātēm un vēsturi.

Neskatoties uz lielo karstumu, pasākuma apmeklētāji ar lielu entuziasmu iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs. Tika izmēģināts uzvilkt trapeci, drosmīgākajiem pie trapeces tika pielikts pūķis, kuru varēja lidināt zilajās debesīs. Pūķus varēja gan aplūkot, gan aptaustīt, gan palīdzēt nolaist tiem gaisu, iekāpt iemēģināt kaitborda dēli.

Pasākuma laikā tika pastāstīts par kaitborda vēsturi, biedrības „ kites.lv” pārstāvji atbildēja uz jautājumiem par pūķa lidošanas spēku. Visi interesenti tika pie maziem suvenīriem.

Lasīt vairāk


No 7. augusta Liepājā sāksies pašvaldības akcija „Skolas soma”. Līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, varēs saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei.

Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss – ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus.
Uz šo brīdi ir 1593 bērnu, kuri saņems pabalstu, bet šo skaitu vēl varētu papildināt ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām līdz 30. septembrim tiks noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

Uzrādot pasi, pabalstu vecāki varēs saņemt jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm – tirdzniecības centrā “Ostmala”, tirdzniecības centrā “Kurzeme”, tirdzniecības centrā “XL Sala”, tirdzniecības centrā „IKI”, veikalā „Maxima” Ziemeļu ielā 10 un veikala „TOP” ēkā, Pulkveža Brieža 14 (Karosta)

Lasīt vairāk