24.maijā Liepājas pilsētas domes Socilā dienesta Ģimenes atbalsta daļas sociālie darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunpils novada domes Sociālo dienestu. Bija tikšanās ar sociālo darbinieku, kurš strādā ar ģimenēm ar bērniem, sociālo darbinieku, kurš strādā ar pieaugušajiem, sociālā dienesta vadītāju un Jaunpils novada domes priekšēdētāju Ligitu Ginteri.
Sociālie darbinieki klientam nodrošina gan sociālo palīdzību, gan sociālos pakalpojumus, kā arī koordinē pagaidu sabiedriskos algotos darbus . Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem strādā arī par sociālo pedagogu skolā un fizkultūras skolotāju.  Dienestā tiek sniegts arī pakalpojums “Aprūpe mājās”. Lai nodrošinātu sociālo rehabilitāciju bērniem un pieaugušajiem, dienestā strādā psihologs. Sociālajiam dienestam ir cieša sadarbība ar bāriņtiesu un policiju, jo institūcijas atrodas vienā ēkā. Jaunpils novadā ir 2700 iedzīvotāju.
Sociālā dienesta telpas atrodas ceturtajā stāvā, kur nav nodrošināta pieeja cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tādēļ sociālie darbinieki pieņem cilvēkus ar kustību traucējumiem pirmajā stāvā (nonākot pie viņiem lejā).
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja ir atvērta jaunām idejām un cieši sadarbojas ar sociālo dienestu, lai uzlabotu pakalojumu kvalitāti un papildinātu pakalpojumu piedāvājumu.


Piektdien, 24.maijā Latvijas asociācija „Rūpju bērns” starptautiska projekta “Mūžizglītības pieejamība pieaugušajiem ar intelektuālo invaliditāti ietvaros LPD Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša 16/20 rīko vienas dienas bezmaksas semināru ar mērķi iepazīstināt dažādu kursu un mūžizglītības programmu pasniedzējus ar izstrādātajiem materiāliem un metodiku.
Pēc izstrādātās metodikas ļoti veiksmīgi apmācību procesā var tikt iesaistīti arī cilvēki ar zemu izglītības līmeni un cilvēki ar dažāda veida invaliditāti.

Semināra dalībniekus iepazīstinās ar mācību līdzekļiem un metodiku, kā veidot kursus pieejamus cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, ar sliktām valsts valodas zināšanām un mācīšanās grūtībām, kuras ir saistītas ar veselības stāvokli (intelektuālā invaliditāte, pēcinsulta stāvoklis, pēc galvas traumām, uzmanības deficīta sindroms, utt.). Lasīt vairāk


18.maijā  Liepājas Domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā (NPPP) Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros notika Ģimenes diena, kuru vairāk nekā 20 NPPP klienti un viņu ģimenes locekļi veltīja kopīgai aktīvai atpūtai sporta un atpūtas takā “Beberliņi”.
Notika pārgājiens uz sporta un atpūtas taku „Beberliņi”, orientēšanās apkārt Beberliņu ezeram, sporta spēles – futbols, volejbols, tautas bumba, frisbijs u.c., pikniks. Šī pasākuma mērķis bija, kopīgi aktīvi un fiziski darbojoties, radīt aizrautību un prieku, vēlēšanos arī turpmāk laiku, enerģiju u.c. resursus ieguldīt veselīgās izklaidēs.

Savukārt 18.maija naktī NPPP notika atvērto durvju nakts – „Nakts bez atkarības”. Sasaucoties ar visā Latvijā un Liepājā organizēto akciju „Muzeju nakts”, NPPP rīkoja atvērto durvju nakti no plkst.18:00 līdz 19.maija rītam. Lai parādītu atkarību postošo dabu ar audio-vizuālās mākslas palīdzību,  izglītotu un informētu, sniegtu emocionālo un psiholoģisko atbalstu, visas nakts garumā tika demonstrētas filmas par atkarībām, diksutējot par redzēto. Bija apskatāma ekstrēmā fotogrāfa, šveicieša Kurta Sautera fotoizstāde „Narkomāni Cīrihē”.
Veselības mēneša ietvaros notika arī atvērto durvju diena 11.maijā, kad NPPP visas dienas garumā bija pieejams visiem tiem, kas darbdienās to nevar apmeklēt.
Ceturtdien, 23. maijā plkst. 10.00 NPPP notiks seminārs “Atkarību ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas Latvijā”, kurā piedalīsies speciālisti no Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes, Probācijas dienesta un Bāriņtiesas.

24.maija Sporta dienā NPPP klienti iesaistīsies spiegu spēlē „Bēgšana no PSRS” Ziemeļu fortos. Pasākuma mērķis ir pavadīt dienu, aktīvi kustoties; veicināt saliedētību, uzticēšanos NPPP klientiem, kopīgi aktīvi un fiziski darbojoties, radīt aizrautību un prieku, vēlēšanos arī turpmāk laiku, enerģiju u.c. resursus ieguldīt veselīgās izklaidēs.

Lasīt vairāk


Nedēļas nogalē kāda sieviete informēja policiju, ka pie viņas mājās, dzīvoklī Liepājā, ieradās divas sievietes un, uzdodoties par sociālajām darbiniecēm, mēģināja izkrāpt naudu, aģentūrai BNS pavēstīja Valsts policijas Kurzemes reģionā. Sieviete, pie kuras ieradušās viltus sociālās darbinieces, raksturojusi viņu ārējās pazīmēs, abas sievietes bijušas melnīgsnējas.

Policija atgādina, ka šādi krāpšanas gadījumi gan Liepājā, gan arī citviet Latvijā ir konstatēti vairākkārt, tādēļ mudina iedzīvotājus, īpaši cilvēkus cienījamā vecumā, būt piesardzīgiem un atcerēties, ka īstie sociālie darbinieki gandrīz nekad neierodas dzīvesvietā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Atgādinām, ka Liepājas Domes Sociālā dienesta darbiniekiem, dodoties pie iedzīvotājiem viņu dzīves vietā, ir līdzi tumši sarkana darba apliecība ar uzrakstu  „Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta apliecība” un darbinieka fotogrāfiju. Darba apliecībā ir sociālā darbinieka vārds, uzvārds, amata nosaukums un fotogrāfija. Uz apliecības ir Liepājas Sociālā dienesta direktores paraksts un iestādes zīmogs.

Policija norāda – redzot vai sastopot aizdomīgas personas, visbiežāk sievietes, kas uzdodas par sociālajām darbiniecēm un it kā vēlas palīdzēt, bez brīdinājuma ierodoties dzīvesvietā, nekavējoties jāinformē policija pa tālruņiem: 6 34 04 602, 110, e-pastu: anonimi@kurzeme.vp.gov.lv vai arī jāvēršas personīgi tuvākajā policijas iecirknī.


26. aprīlī plkst. 11.00 Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē notiks seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolēnu vecākiem, kuru organizē Liepājas Iekļaujošās izglītības attīstības (IIAC) centrs. Vecāki dalībai seminārā vēl var pieteikties līdz 25. aprīlim pa tālr. 22006088.

Liepājas IIAC vadītāja Inese Stepko iepazīstinās ar centra darbību, pakalpojumiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem.
LiepU pasniedzēja Gundega Tomele runās par zīdaiņu attīstību un ģimenes lomu bērna pirmajos dzīves gados.
Liepājas Domes Sociālā dienesta sociālās palīdzības daļas darbinieces Dace Lagzdiņa un Selga Briķe informēs par Sociālās palīdzības iespējām pašvaldībā.
Pirmsskolas izglītības logopēdes Māra Domicēviča, Diāna Sproģe un Intita Eglija uzskatāmi parādīs, kā izmantot pirkstiņspēles, artikulācijas vingrinājumus un rotaļspēles bērnu runas un valodas attīstībā.
Par vecāku sajūtām, audzinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, stāstīs Sandra Aigare.
Par rehabilitācijas iespējām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mediķu skatījumā runās neiroloģe Ilze Jostmane, psihologs Edgars Ansulis, speciālais pedagogs Kaiva Žīmante.

Lasīt vairāk


Organizējot sabiedrisko vietu uzkopšanas darbus, pirmkārt jānovērtē vide, kurā darbi paredzēti. Vietās, kas zināmas kā narkotiku lietotāju uzturēšanās vietas, noteikti nevajadzētu nodarbināt bērnus. Tomēr jārēķinās ar to, ka izmestās šļirces var atrasties jebkur – pat visprestižākajos rajonos. Tas, protams, nenozīmē, ka jāatsakās no teritoriju sakopšanas.


Lai izvairītos no saduršanās, noteikti jālieto atkritumu savākšanai piemēroti darbarīki – grābekļi, dārza dakšas, speciāli piederumi atkritumu uzslaucīšanai, lai savāktās lapas un citi priekšmeti nebūtu jāņem ar rokām. Gružu ievietošanai jālieto biezi un izturīgi atkritumu maisi, un cilvēkam rokās noteikti jābūt cimdiem no iespējami bieza materiāla, piemēram, brezenta. Savāktos atkritumu maisus jāizvairās spiest ar rokām vai piespiest sev klāt, jo tajos var būt šļirces, adatas un citi asi priekšmeti.
Vispareizāk atrastās šļirces un adatas savākt necaurduramos konteineros, piemēram, plastmasas minerālūdens pudelēs, kuras ieteicams aizskrūvēt. Šādi savāktas šļirces un adatas, ja vien iespējams, nevajadzētu izmest sadzīves atkritumos, bet gan meklēt iespēju sadarboties ar firmām, kas utilizē medicīnas atkritumus, vai ārstniecības iestādēm, kurām ir līgums par medicīnas atkritumu utilizāciju.
Liepājā darbojas Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts – HIV profilakses punkts, kas ar asinīm pārnesamo infekciju izplatības ierobežošanas nolūkā veic šļirču apmaiņu injicējošiem narkotiku lietotājiem. Pavasara talku laikā utilizēšanai tiks pieņemtas arī pilsētas uzkopšanas laikā savāktās šļirces.

Lielās Talkas dienā 27.aprīlī Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā Flotes ielā 7 laikā no plkst.15:30 līdz plkst.16:30 tiks pieņemtas savāktās šļirces un adatas utilizēšanai. Vairāk informācijas iespējams saņemt pie Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta vadītājas Madaras Lapsas, zvanot pa tālruņiem 26308079, 63456120, rakstot: madara.lapsa@liepsd.lv vai vēršoties personīgi Flotes ielā 7.
Ja vien šļirce nav tikko lietota, saduroties ar adatu, risks inficēties ar HIV ir ļoti neliels. Pat, ja adatā saglabājies samērā liels asiņu daudzums, vīruss jau būs gājis bojā. Tomēr saglabājas iespēja inficēties ar hepatītu vīrusiem, jo īpaši B hepatītu, kas ir ļoti izturīgs ārējā vidē. Tas, cik ilgi šļirces un adatas var būt infekciozas, atkarīgs no ārējās vides apstākļiem, kur tās glabājušās. Svarīgi ir apzināties, ka risks var būt, un, veicot teritoriju uzkopšanas darbus, ievērot piesardzības pasākumus.

Ko darīt, ja tomēr gadījies sadurties?
Tūlīt pēc negadījuma:
– mazgāt brūci ar ūdeni un ziepēm,
– 3-5 minūtes skalot brūci zem tekoša vēsa ūdens,
– dezinficēt brūci ar 70% spirta šķīdumu vai citu dezinfekcijas līdzekļi,
– uzlikt sterilu pārsēju.
48 stundu laikā:
līdzi ņemot šļirci un adatu, ar kuru notikusi saduršanās, ieteicams ierasties Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centra” uzņemšanas nodaļā (Rīgā, Linezera ielā 3; tālr.: 67014552), lai speciālisti varētu izvērtēt iespējamo risku inficēties un nepieciešamības gadījumā nozīmētu nepieciešamo izmeklēšanu un ārstēšanu.

Ja notikusi saduršanās ar izlietotu šļirci, operatīvu informāciju par to, kā pareizi rīkoties, iespējams iegūt pa AIDS diennakts uzticības tālruni 67543777.


A/S „Latvenergo” sociālās atbalsta kampaņas 2. posma ietvaros ietvaros sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem var saņemt Latvenergo dāvanu kartes   Ls 53,70Ls apmērā norēķiniem par patērēto elektroenerģiju. Tās izsniedz Liepājas Domes Sociālā dienesta 220. kabinetā iedzīvotāju pieņemšanas laikos.
Dāvanu kartes var saņemt: maznodrošinātās ģimenes ar bērniem; ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju; ģimenes ar jaundzimušajiem , kas dzimuši, sākot ar 2013.gada 1.janvāri; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku  ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai šķirtās ģimenes, kurās viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
Viena mājsaimniecība var saņemt vienu dāvanu karti (ja arī tā atbilst vairākām mērķu grupām).
Minēto mērķu grupas karti var saņemt tikai tad, ja tās vēl nav saņēmušas nevienu karti iepriekšējo kampaņu ietvaros. Atkārtoti no 2013.gada 1.aprīļa karti var saņemt tikai daudzbērnu  daudzbērnu ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni un kuras jau ir saņēmušas vienu dāvanu karti.

Informācija pa tālr. 63489674


13. aprīlī Liepājas Domes Sociālais dienests Olimpiskā centra Rožu zālē rīkos Lieldienu pasākumu “Pasaku zemē”, uz kuru aicinātas daudzbērnu ģimenes, kurās aug četri un vairāk bērni, bērni ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esoši bērni, kā arī audžuģimenes. Ielūgumus uz pasākumu var saņemt Sociālajā dienestā no 25. marta. 

Bērnus Pasaku zemē gaidīs Lieldienu Zaķis un Oliņš-Boliņš no Liepājas ceļojošā leļļu teātra “Maska”. Būs sarūpētas arī Lieldienu saldumu paciņas.
Bērnu vecāki var ierasties pēc ielūgumiem Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. un 219. kabinetā no 25. marta. Darba laiks: pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00, piektdienās no 14.00 līdz 16.00.
Lieldienu pasākumam un saldumu paciņām ģimenēm ar bērniem pašvaldība šogad atvēlējusi Ls 6000, kas ir par 2000 latiem vairāk nekā pērn. Lasīt vairāk


Lai pievērstu sabiedrības uzmanību saslimstībai ar tuberkulozi, tās ātrai diagnostikai un ārstēšanai, 24.martā – pasaulē un Latvijā tiks atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Tāpēc šonedēļ, no 18.-22.martam katru dienu laikā no plkst.10:00-13:00 Liepājas Domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā Flotes ielā 7 ir iespējams saņemt konsultācijas un informatīvos materiālus par tuberkulozi, kā arī veikt bezmaksas HIV eksprestestus.

Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta viena no klientu grupām ir HIV inficētie. Tuberkuloze ir koinfekcija HIV/AIDS un HIV inficētajiem cilvēkiem risks inficēties ar tuberkulozi ir lielāks nekā veseliem cilvēkiem. Liela daļa HIV inficēto mirst tieši no tuberkulozes.
Tāpēc viens no Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta uzdevumiem ir īstenot tuberkulozes profilakses pasākumus. Vēršot uzmanību uz problēmas nopietnību, pirms Pasaules Tuberkulozes dienas Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā iespējams saņemt konsultācijas un informatīvos materiālus par tuberkulozi, kā arī veikt bezmaksas HIV eksprestestus.

Tuberkuloze ir infekcijas slimība un ikviens, kas nonāk pietiekami ciešā un ilgstošā kontaktā ar infekciozu tuberkulozes baciļu izdalītāju, nav pasargāts. Latvija ir trešā valsts Eiropas Savienībā aiz Rumānijas un Lietuvas, kur reģistrēti visvairāk tuberkulozes saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, 2012.gadā tie bija 40.7 gadījumi 100 000 iedzīvotājiem.
Sīkāka informācija pie Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta vadītājas Madaras Lapsas (26308079, 63456120, madara.lapsa@liepsd.lv). Lasīt vairāk


Arī Liepājas pensionāri var parakstīties par pensiju indeksāciju. To var izdarīt katru dienu pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a, kā arī Sociālajā dienestā Ed.Veidenbauma ielā 3 7., 14. un 21. martā no plkst. 13 līdz 16.
Liepājas pensionāru dienas centra vadītāja Astrīda Vērdiņa, kura organizē parakstu vākšanu, informē: ”Parakstus zem šāda pieprasījuma vāc Latvijas Pensionāru federācija, cenšoties panākt, lai ne tikai šogad pensijas indeksētu, bet arī pensionāriem tiktu aprēķināta pensiju indeksācija par visiem krīzes gadiem – no 2009. līdz 2012. gadam ieskaitot. Pieprasījums tiek pamatots ar nepārtrauktu dzīves dārdzības pieaugumu. Parakstus vāks līdz 28. martam.”