No 4. marta paplašināts to pensionāru loks, kuri var iegādāties sabiedriskā transporta mēnešbiļetes ar 50 % atlaidi. Tā kā pirmajās dienās vērojams liels pieprasījums pēc mēnešbiļetēm un visiem, kuri ierodas pirmo reizi, jāpārbauda dati par pensijas apmēru, veidojas arī rindas. Tāpēc Sociālais dienests atgādina pensionāriem, ka mēnešbiļetes var iegādāties arī jebkurā citā mēneša dienā, kad rindu vairs nebūs. Tās būs derīgas līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam. 

Mēnešbiļetes iespējams iegādāties ne tikai Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, bet arī SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” kasē Peldu ielā 5. Lasīt vairāk


Organizācijas „Jaunatne ar misiju” starptautiskais starpkonfesionālais žēlsirdības projekts Liepājā ir noslēdzies. Sociālais dienests arī saņēmis apkopojumu par to, cik ģimenes un cilvēkus jaunieši šajās dienās paspējuši apciemot un aicina liepājniekus izturēties ar sapratni, ja kādās mājās gaidītie ciemiņi neieradās. Misijas vadītāji informē, ka katru dienu nācies pārvarēt lielus attālumus, dažās vietās nācies uzkavēties ilgāk par plānoto laiku, vairākās adresēs cilvēki nav bijuši mājās utt. Pavisam liepājniekiem nogādātas visas 2000 atvestās pārtikas pakas.

„Jaunatnes ar Misiju” koordinatore Anda Pūliņa: “Gribam pateikt paldies visiem Liepājas iedzīvotājiem par lielo sirds siltumu un mums izrādīto mīlestību. Katrā mājā, ko apmeklējām tikām uzņemti kā seni draugi, un bieži vien pavadījām daudz vairāk laika, kā bijām domājuši vai plānojuši. Gribam pateikt paldies arī visiem, kas aktīvi strādāja kopā ar mums un ieradās uz mūsu organizētajiem pasākumiem.
Mūsu galvenais mērķis bija svētīt pilsētu, bet šīs nedēļas laikā tikām svētīti arī mēs.
Gribam atvainoties visiem tiem, kuru mājās nepaspējām apciemot, un nesanāca būt kopā ar jums šajā nedēļā.
Dieva svētības vēlot, mēs 500 cilvēki no 33 valstīm paturēsim Liepāju savās lūgšanās un sirdīs!” Lasīt vairāk


No 4. marta arī pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 180 latus un politiski represētie nestrādājošie vecuma pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī ir Ls 250 vai mazāk, Liepājas sabiedriskā transporta mēnešbiļeti varēs iegādāties ar 50 procentu atlaidi. Tas nenozīmē, ka pēc mēnešbiļetes jādodas uzreiz pirmajā dienā 4. martā, to varēs iegādāties jebkurā mēneša datumā, un tā būs derīga līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam.

Mēnešbiļetes no 4. marta varēs iegādāties ne tikai Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, bet arī SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” kasē Peldu ielā 5.
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem atlaides stājas spēkā no 4. marta, būt saprotošiem, jo pirmajās dienās var nākties arī pagaidīt rindā. Tāpēc katrs var izvēlēties sev izdevīgāko laiku, jo mēnešbiļetes varēs iegādāties katru darba dienu no 9 līdz 16, piektdienās – līdz 15 ( pusdienas pārtraukums no 12-13). Savukārt SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” kase strādā darba dienās no 8 līdz 18, sestdienās no 9 līdz 14.
Lai neveidotos garas rindas, būtu vēlams arī sagatavot precīzu naudu. Mēnešbiļete ar 50 procentu atlaidi autobusā maksā Ls 7, tramvajā Ls 6, uz visu sabiedrisko transportu – Ls 10.
Iegādājoties mēnešbiļeti ar atvieglojumiem, abās vietās jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērni mēnešbiļetes tāpat kā līdz šim varēs iegādāties Sociālajā dienestā. Lasīt vairāk


Liepājā no 24. februāra līdz 3. martam ierodas ap 500 jauniešu no sabiedriskās organizācijas “Jaunatne ar misiju”, kura sadarbībā ar Liepājas Domes Sociālo dienestu rīko Starptautisku kristīgās žēlsirdības projektu, kura laikā plānots apciemot apmēram 2500 cilvēkus un ģimenes viņu mājvietās, kā arī rīkot dažādus pasākumus liepājniekiem.

Akcijas laikā jaunieši no 26. līdz 28. februārim apmeklēs trūcīgos liepājniekus, lai palīdzētu gan praktiski cilvēkiem un ģimenēm, kurām ir ļoti maz vai vispār nav nekā – gan dāvājot pārtikas pakām, gan sniedzot morālu atbalstu. Lai apciemotu ģimenes un vientuļus cilvēkus, tiek veidotas nelielas komandas, katrā no tām būs viens latviski vai krieviski runājošs cilvēks, kurš palīdzēs citiem komandas dalībniekiem sarunāties ar vietējiem iedzīvotājiem.
Žēlsirdības projekta ietvaros 27. un 28. februārī paredzēti arī vairāki pasākumi, uz kuriem aicināts ikviens interesents. Abas dienas Liepājas 15. vidusskolā O.Kalpaka ielā 96 no 15.00 līdz 16.30 notiks programma bērniem – ar kustīgām dziesmām, atraktīviem vadītājiem, aktīvām spēlēm, skečiņiem, interesantiem stāstiem un citām radošām aktivitātēm.
No 18.30 līdz 19.30 uz īpašu programmu aicināti jaunieši, kurā būs iespēja noklausīties dažādu ārzemju jauniešu dzīves stāstus, skanēs mūzika, tiks organizētas citas sadraudzības aktivitātes.
No 19.30 līdz 21.30 notiks vakara programma ikvienam – ar uzmundrinošiem vārdiem, koncertu, dažu projekta dalībnieku īsiem un cerību dodošiem dzīves stāstiem, nelieliem uzvedumiem. Lasīt vairāk19. februārī oficiāli stājas spēkā Liepājas Domes 2012. gada decembrī pieņemtie saistošie noteikumi „Par svētku pabalstiem”, kuri paredz arī pirmo reizi Liepājā deklarēto bērnu vecākiem piešķirt piedzimšanas pabalstu 100 latu apmērā. Šogad dzimušo mazuļu vecāki aicināti ierasties Sociālajā dienestā, lai noformētu pabalsta saņemšanu.

Sociālais dienests atgādina, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt viens no bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ir jābūt vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Liepājā.

Pabalstu noformē un piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E.Veidenbauma ielā 3, 220.kab. tel.63489674). Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumu un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī bērna dzimšanas apliecība. Sociālo pakalpojumu daļā apmeklētājus pieņem pirmdienās no 14 līdz 17, otrdienās no 9 līdz 12, ceturtdienās no 15 līdz 18, piektdienās no 14 līdz 16. Lasīt vairāk


19. februārī plkst. 13 Pensionāru dienas centrā (Klaipēdas ielā 96a) uz sarunu par stresu un uzturu aicināti visi interesenti.
Ar priekšlasījumu uzstāsies uzstāsies daktere, uztura zinātnes maģistrante Jolanta Ozola no Rīgas.

 


Liepājas Domes Sociālais dienests aicina jaunus dalībniekus ratiņdeju studijā. Studijā līdz februāra beigām var pieteikties gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri savu ikdienu aizvada ratiņkrēslā, gan deju pavadoņi. Nodarbības Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notiek divas reizes nedēļā, tās un arī specializētais transports cilvēkiem ratiņkrēslā ir par brīvu.
Liepājas Sociālā dienesta ratiņdeju studija darbojas jau desmito gadu. Ratiņdeju galvenā iezīme ir tā, ka viens no katra deju partneriem pārvietojas tikai ar ratiņkrēsla palīdzību. Studijas dalībnieki apgūst šova, standarta un Latīņamerikas dejas. Apmācība tiek veikta gan kombi dejās, kad viens no katra deju pāra partneriem pārvietojas tikai ratiņkrēslā, gan due dejās, kad abi deju pāra partneri pārvietojas tikai ratiņkrēslā. Lasīt vairāk


Liepājā no 23. februāra līdz 3. martam viesosies sabiedriskā organizācija “Jaunatne ar misiju”, kura sadarbībā ar Liepājas Sociālā dienestu plāno rīkot rīko vēl nepieredzētu Starptautisko kristīgās žēlsirdības projektu, kura laikā plānots apciemot apmēram 2000 mājas un dzīvokļus, kopskaitā apmēram 10 000 cilvēku.  Jaunieši ar pārtikas pakām apciemos trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras sadarbojas ar Sociālā dienesta ģimenes atbalsta daļu, biroja “Aprūpe mājās” klientus, sociālās iestādes un sociālās dzīvojamās mājas.

Papildus tie liepājnieki, kuriem piešķirts trūcīgā statuss, aicināti līdz 15. februārim ierasties Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, lai paustu rakstisku piekrišanu sagaidīt savās mājās ciemiņus no labdarības akcijas. Lasīt vairāk


No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā, kurus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.
Lai saņemtu atzinumu, cilvēkam ar invaliditāti vispirms jāvēršas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) nodaļā. Liepājā tā atrodas Aldaru ielā 20/24, tālr. 6 34 25534.
Ar iesniegumu piešķirt asistenta pakalpojumu cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Liepājas Domes Sociālā dienesta 219. kabinetā, izziņas pa tālr. 63489673. Sociālais dienests viena mēneša laikā, izvērtējot cilvēka atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un noteiks pakalpojuma apjomu. Asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēks ar invaliditāti var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Lasīt vairāk