Liepājas Dome 2012. gada decembrī pieņēma saistošos noteikumus „Par svētku pabalstiem”, kuri paredz arī pirmo reizi Liepājā deklarēto bērnu vecākiem piešķirt piedzimšanas pabalstu 100 latu apmērā. Sociālais dienests informē šogad jaundzimušo mazuļu vecākus, ka pabalstu izmaksa varētu sākties februārī pēc noteikumu apstiprināšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis”, par ko bērnu vecāki tiks informēti.

Lai gan pabalstu izmaksa varētu sākties februāra sākumā, tos saņems visi šogad jaundzimušo bērnu vecāki. Sociālais dienests arī atgādina, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ir jābūt vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Liepājā.

Pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 100 latu, par diviem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem – 200 latu par katru bērnu, bet par trim un vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem – 1000 latu par katru bērnu. Pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas.

Lasīt vairāk


No šā gada 8. janvāra stājas spēkā 2012. gada 22. novembrī pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apstiprināšanu”, kas paplašinās to ģimeņu loku, kuras varēs tikt atzītas par trūcīgām un pretendēt uz pabalstu un atvieglojumiem, kas pienākas trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Lēmums balstīts uz 2012. gada 1.jūnija grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kuri ļauj pašvaldībai reglamentēt, kas netiek uzskatīts par īpašumu, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Noteikumi paredz, ka par īpašumu netiks uzskatīts iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, uz kuru vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu, ja šāds aprobežojums reģistrēts zemesgrāmatā. Par īpašumu netiks uzskatīts arī viens daudzbērnu ģimenei vai ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti, piederošs transportlīdzeklis, kas ģimenes locekļa īpašumā reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas.

Projekta mērķis ir atbalstīt trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu personām, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, ar kuru personai nav tiesību rīkoties, bet tā dēļ persona nevar uzlabot savu materiālo stāvokli.
Savukārt pēc tiesībsarga ieteikuma noteikumos iekļautā norma par transportlīdzekļa piederību paredz atbalstu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti. Lasīt vairāk


Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests informē, ka šā gada 31.decembrī noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts „Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojuma izstrāde un ieviešana Liepājā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/002) .

Projekts tika uzsākts 2011.gada 1.aprilī un tā gaitā ir paveikti sekojoši uzdevumi un sasniegti konkrēti mērķi:

1) Izstrādāta Asistentu apmācību programma Liepājas Universitātē;
2) Apmācīti 67 asistenti darbam ar personām ar invaliditāti Liepājas Universitātē;
3) Pakalpojumu saņēmuši 100 Sociālā dienesta klienti.
Visa projekta laikā kopā ar ekspertiem Māri Ceiruli un Kaivu Žīmanti, kā arī balstoties uz klientu atsauksmēm, tika vērtēta izstrādātā asistentu apmācību programma, sniegtais pakalpojums un tā kvalitāte. Ir pieņemts lēmums, ka programma izstrādāta labā kvalitātē un nekādas korekcijas nav nepieciešamas, projekta realizēts atbilstoši plānotajam un labā kvalitātē.
Projekta plānotais finansējums LVL 99500 no kurām visas izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.
Kā zināms, no 2013.gada janvāra asistenta pakalpojuma finansēšanu pārņems valsts.

Ainārs Bunka
Liepājas pilsētas Domes
Sociālā dienesta
Sociālo projektu daļas vadītājs


Sociālais dienests 21. decembrī pieņem apmeklētājus līdz plkst. 13.00, 28. decembrī – līdz 12.00. 

Novēlam visiem liepājniekiem priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Lai svētku prieks un sirds siltums ienāk katrā mājā! Lai Jums katram  un Jūsu ģimenēs ļoti īpaši Ziemassvētki!

Liepājas Domes Sociālais dienests

 


Sākot no 13. decembra, kad Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē jau desmito reizi Ziemassvētku koncertā uzstāsies cilvēki ar īpašām vajadzībām, svētku prieks ar koncertiem, svētku dievkalpojumiem, dāvanām un kopīgu piparkūku cepšanu ienāks arī visās Liepājas sociālajās iestādēs.

13. decembrī plkst. 14.00 Sociālā mājā Flotes ielā 14 mājas bērni kopīgi ar Liepājas Universitātes studentiem ceps piparkūkas un apdāvinās pārējos mājas iedzīvotājus. Studenti kā parasti sagatavojuši bērniem arī muzikālus priekšnesumus un rotaļas. Savukārt 18. decembrī plkst. 11.00 šeit notiks Ziemassvētku pasākums mājas iedzīvotājiem kopā ar mācītāju Mārtiņu Urdzi.
13. decembrī arī Sociālajā dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 34 kapelā notiks muzikāls pasākums ar garīdznieku piedalīšanos.
Savukārt Veco ļaužu dzīvojamās mājas čaklās rokdarbnieces ir noadījušas 52 pārus vilnas zeķes, kuras tiks dāvinātas Liepājas Bērnu nama bērniem. Lasīt vairāk


Lai Ziemassvētku prieks ienāktu arī katrā Liepājas sociālajā iestādē, liepājnieki aicināti iesaistīties labdarības pasākumā un iepriecināt šo māju iemītniekus.  Iedzīvotāji aicināti piedāvāt vēl noderīgas praktiskas lietas, kas varbūt pašiem vairs nav vajadzīgas, bet labi noderētu sociālo māju un citu sociālo iestāžu iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai. 

Liepājas Bērnunama bērni priecātos, ja viņiem būtu vairāk, ar ko nodarboties vakaros pēc skolas un bērnudārza. Tāpēc ģimenes, kurās bērni jau izauguši, aicinātas ziedot galda spēles ( piemēram, “Riču raču”,”Cirku”, “Monopolu” utt.), kā arī krāsojamās grāmatas un grāmatas ar dažādiem “āķīgiem” uzdevumiem un jautājumiem. Uz Ziemassvētkiem Bērnunama bērni labprāt izgreznotu savas istabiņas arī ar kādu lampiņu virteni, jo daudziem šie gada gaišākie svētki būs jāpavada turpat uz vietas. 

 Sociālā dzīvojamā mājā Kuldīgas ielā 34 nelielajā atpūtas telpā būtu nepieciešams kopīgs televizors, neliels galdiņš un klubkrēsli, lai mājas iedzīvotāji šeit varētu kopīgi pavadīt garos vakarus. Lasīt vairāk1. decembrī Liepājā, tāpat kā visā pasaulē, ar dažādiem informatīviem un piemiņas pasākumiem atzīmēs Pasaules AIDS dienu, lai pievērstu uzmanību globālajai problēmai, kas izmaina miljoniem cilvēku dzīves. AIDS dienas pasākumos aicināts piedalīties ikviens liepājnieks.
No 8.00 līdz 20.00 ikviens interesents varēs apmeklēt atvērto durvju dienu Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā Flotes ielā 7, kur būs iespēja saņemt informāciju un veikt bezmaksas HIV testus.
No 15.00 līdz 18.00 notiks informatīva profilakses akcija pilsētā.
18.00 ar Svētbrīdi Liepājas Evaņģēliski luteriskajā Krusta baznīcā Kr.Valdemāra ielā 7 pieminēs HIV/AIDS upurus. 19.00 lāpu gājiens no baznīcas dosies cauri pilsētai uz NPPP.
19.30 plānota AIDS zīmes izlikšana pie NPPP Flotes ielā 7.
Sākot no plkst. 20.00 līdz 2. decembra rītam Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā notiks Lūgšanu vakars un filmu nakts HIV inficētajiem un viņu tuviniekiem. Lasīt vairāk


Novembra sākumā Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta darbinieki kopā ar saviem klientiem pirmo reizi devās kopīgā izbraucienā uz Liepājas Peintbola poligonu spēlēt peintbolu, lai klienti iegūtu vai atcerētos pieredzi, ka ir iespējams atpūsties kvalitatīvi, nelietojot apreibinošas vielas.
Izbraucienā devās un peintbola spēlē piedalījās četri darbinieki un pieci klienti.

”Braucām, lai rastu kopības sajūtu gan savā starpā, gan ar klientiem, kā arī lai klienti iegūtu vai atcerētos pieredzi, ka ir iespējams atpūsties kvalitatīvi, nelietojot apreibinošas vielas”, atzīst NPPP vadītāja Madara Lapsa.

Visi spēles dalībnieki peintbolu spēlēja pirmo reizi. Vairāki klienti atzina, ka jau agrāk esot vēlējušies šo spēli uzspēlēt un priecājās par šādu iespēju. Lasīt vairāk


No 26. novembra Liepājas Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri apsekos vai apkalpos klientus dzīvesvietā, būs vienota parauga darba apliecības, kuras viņi uzrādīs, ierodoties pie cilvēka mājās. Iedzīvotāji arī aicināti neuzticēties iespējamiem viltus sociālajiem darbiniekiem un pieprasīt uzrādīt šo darba apliecību.

Darba apliecības izsniegtas 150 Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri apmeklē klientus dzīvesvietā vai pavada klientus uz citām institūcijām, piemēram, slimnīcu. Tā ir tumši sarkanā krāsā ar uzrakstu „Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta apliecība”. Darba apliecībā ir sociālā darbinieka vārds, uzvārds, amata nosaukums un fotogrāfija. Uz apliecības ir Liepājas Sociālā dienesta direktores paraksts un iestādes zīmogs.

Apmeklējot klientu dzīvesvietā, sociālais darba speciālists uzrāda darba apliecību. Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nevar uzrādīt darba apliecību, Sociālais dienests iesaka iedzīvotājiem viņam labāk neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī.
Lasīt vairāk


Lapa 43 no 45« Jaunākais...102030...4142434445