19. februārī oficiāli stājas spēkā Liepājas Domes 2012. gada decembrī pieņemtie saistošie noteikumi „Par svētku pabalstiem”, kuri paredz arī pirmo reizi Liepājā deklarēto bērnu vecākiem piešķirt piedzimšanas pabalstu 100 latu apmērā. Šogad dzimušo mazuļu vecāki aicināti ierasties Sociālajā dienestā, lai noformētu pabalsta saņemšanu.

Sociālais dienests atgādina, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt viens no bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ir jābūt vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Liepājā.

Pabalstu noformē un piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E.Veidenbauma ielā 3, 220.kab. tel.63489674). Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumu un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī bērna dzimšanas apliecība. Sociālo pakalpojumu daļā apmeklētājus pieņem pirmdienās no 14 līdz 17, otrdienās no 9 līdz 12, ceturtdienās no 15 līdz 18, piektdienās no 14 līdz 16. Lasīt vairāk


19. februārī plkst. 13 Pensionāru dienas centrā (Klaipēdas ielā 96a) uz sarunu par stresu un uzturu aicināti visi interesenti.
Ar priekšlasījumu uzstāsies uzstāsies daktere, uztura zinātnes maģistrante Jolanta Ozola no Rīgas.

 


Liepājas Domes Sociālais dienests aicina jaunus dalībniekus ratiņdeju studijā. Studijā līdz februāra beigām var pieteikties gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri savu ikdienu aizvada ratiņkrēslā, gan deju pavadoņi. Nodarbības Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notiek divas reizes nedēļā, tās un arī specializētais transports cilvēkiem ratiņkrēslā ir par brīvu.
Liepājas Sociālā dienesta ratiņdeju studija darbojas jau desmito gadu. Ratiņdeju galvenā iezīme ir tā, ka viens no katra deju partneriem pārvietojas tikai ar ratiņkrēsla palīdzību. Studijas dalībnieki apgūst šova, standarta un Latīņamerikas dejas. Apmācība tiek veikta gan kombi dejās, kad viens no katra deju pāra partneriem pārvietojas tikai ratiņkrēslā, gan due dejās, kad abi deju pāra partneri pārvietojas tikai ratiņkrēslā. Lasīt vairāk


Liepājā no 23. februāra līdz 3. martam viesosies sabiedriskā organizācija “Jaunatne ar misiju”, kura sadarbībā ar Liepājas Sociālā dienestu plāno rīkot rīko vēl nepieredzētu Starptautisko kristīgās žēlsirdības projektu, kura laikā plānots apciemot apmēram 2000 mājas un dzīvokļus, kopskaitā apmēram 10 000 cilvēku.  Jaunieši ar pārtikas pakām apciemos trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras sadarbojas ar Sociālā dienesta ģimenes atbalsta daļu, biroja “Aprūpe mājās” klientus, sociālās iestādes un sociālās dzīvojamās mājas.

Papildus tie liepājnieki, kuriem piešķirts trūcīgā statuss, aicināti līdz 15. februārim ierasties Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, lai paustu rakstisku piekrišanu sagaidīt savās mājās ciemiņus no labdarības akcijas. Lasīt vairāk


No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā, kurus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.
Lai saņemtu atzinumu, cilvēkam ar invaliditāti vispirms jāvēršas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) nodaļā. Liepājā tā atrodas Aldaru ielā 20/24, tālr. 6 34 25534.
Ar iesniegumu piešķirt asistenta pakalpojumu cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Liepājas Domes Sociālā dienesta 219. kabinetā, izziņas pa tālr. 63489673. Sociālais dienests viena mēneša laikā, izvērtējot cilvēka atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un noteiks pakalpojuma apjomu. Asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēks ar invaliditāti var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Lasīt vairāk


Liepājas Dome 2012. gada decembrī pieņēma saistošos noteikumus „Par svētku pabalstiem”, kuri paredz arī pirmo reizi Liepājā deklarēto bērnu vecākiem piešķirt piedzimšanas pabalstu 100 latu apmērā. Sociālais dienests informē šogad jaundzimušo mazuļu vecākus, ka pabalstu izmaksa varētu sākties februārī pēc noteikumu apstiprināšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis”, par ko bērnu vecāki tiks informēti.

Lai gan pabalstu izmaksa varētu sākties februāra sākumā, tos saņems visi šogad jaundzimušo bērnu vecāki. Sociālais dienests arī atgādina, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ir jābūt vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Liepājā.

Pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 100 latu, par diviem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem – 200 latu par katru bērnu, bet par trim un vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem – 1000 latu par katru bērnu. Pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas.

Lasīt vairāk


No šā gada 8. janvāra stājas spēkā 2012. gada 22. novembrī pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apstiprināšanu”, kas paplašinās to ģimeņu loku, kuras varēs tikt atzītas par trūcīgām un pretendēt uz pabalstu un atvieglojumiem, kas pienākas trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Lēmums balstīts uz 2012. gada 1.jūnija grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kuri ļauj pašvaldībai reglamentēt, kas netiek uzskatīts par īpašumu, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Noteikumi paredz, ka par īpašumu netiks uzskatīts iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, uz kuru vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu, ja šāds aprobežojums reģistrēts zemesgrāmatā. Par īpašumu netiks uzskatīts arī viens daudzbērnu ģimenei vai ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti, piederošs transportlīdzeklis, kas ģimenes locekļa īpašumā reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas.

Projekta mērķis ir atbalstīt trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu personām, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, ar kuru personai nav tiesību rīkoties, bet tā dēļ persona nevar uzlabot savu materiālo stāvokli.
Savukārt pēc tiesībsarga ieteikuma noteikumos iekļautā norma par transportlīdzekļa piederību paredz atbalstu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti. Lasīt vairāk


Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests informē, ka šā gada 31.decembrī noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts „Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojuma izstrāde un ieviešana Liepājā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/002) .

Projekts tika uzsākts 2011.gada 1.aprilī un tā gaitā ir paveikti sekojoši uzdevumi un sasniegti konkrēti mērķi:

1) Izstrādāta Asistentu apmācību programma Liepājas Universitātē;
2) Apmācīti 67 asistenti darbam ar personām ar invaliditāti Liepājas Universitātē;
3) Pakalpojumu saņēmuši 100 Sociālā dienesta klienti.
Visa projekta laikā kopā ar ekspertiem Māri Ceiruli un Kaivu Žīmanti, kā arī balstoties uz klientu atsauksmēm, tika vērtēta izstrādātā asistentu apmācību programma, sniegtais pakalpojums un tā kvalitāte. Ir pieņemts lēmums, ka programma izstrādāta labā kvalitātē un nekādas korekcijas nav nepieciešamas, projekta realizēts atbilstoši plānotajam un labā kvalitātē.
Projekta plānotais finansējums LVL 99500 no kurām visas izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.
Kā zināms, no 2013.gada janvāra asistenta pakalpojuma finansēšanu pārņems valsts.

Ainārs Bunka
Liepājas pilsētas Domes
Sociālā dienesta
Sociālo projektu daļas vadītājs


Sociālais dienests 21. decembrī pieņem apmeklētājus līdz plkst. 13.00, 28. decembrī – līdz 12.00. 

Novēlam visiem liepājniekiem priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Lai svētku prieks un sirds siltums ienāk katrā mājā! Lai Jums katram  un Jūsu ģimenēs ļoti īpaši Ziemassvētki!

Liepājas Domes Sociālais dienests

 


Sākot no 13. decembra, kad Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē jau desmito reizi Ziemassvētku koncertā uzstāsies cilvēki ar īpašām vajadzībām, svētku prieks ar koncertiem, svētku dievkalpojumiem, dāvanām un kopīgu piparkūku cepšanu ienāks arī visās Liepājas sociālajās iestādēs.

13. decembrī plkst. 14.00 Sociālā mājā Flotes ielā 14 mājas bērni kopīgi ar Liepājas Universitātes studentiem ceps piparkūkas un apdāvinās pārējos mājas iedzīvotājus. Studenti kā parasti sagatavojuši bērniem arī muzikālus priekšnesumus un rotaļas. Savukārt 18. decembrī plkst. 11.00 šeit notiks Ziemassvētku pasākums mājas iedzīvotājiem kopā ar mācītāju Mārtiņu Urdzi.
13. decembrī arī Sociālajā dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 34 kapelā notiks muzikāls pasākums ar garīdznieku piedalīšanos.
Savukārt Veco ļaužu dzīvojamās mājas čaklās rokdarbnieces ir noadījušas 52 pārus vilnas zeķes, kuras tiks dāvinātas Liepājas Bērnu nama bērniem. Lasīt vairāk