14. decembrī Liepājas Domes sēdē pieņemti vairāki lēmumi, lai varētu sniegt lielāku pašvaldības atbalstu maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem – par 10 eiro palielināts ienākumu līmenis, kas ļauj saņemt maznodrošinātā statusu, ieviests pašvaldības pabalsts krīzes situācijās un precizēti noteikumi, pēc kuriem pabalstu ārkārtas gadījumos var piešķirt Domes Sociālo lietu komisija.

Lasīt vairākPiektdien,8. decembrī plkst.10.00 Liepājā, Liepājas Olimpiskajā centrā, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un Liepājas pilsētas bāriņtiesu organizē konferenci” Bāriņtiesas pārmaiņu procesā”. Konferencē dalību apliecinājuši vairāk nekā 280 bāriņtiesu darbinieki no visiem Latvijas reģioniem.

Lasīt vairāk20.decembrī Latviešu Biedrības nama foajē telpās būs skatāmi VSAC “Kurzeme”, filiāles “Iļģi” iedzīvotāju radošo darbu izstāde. Būs aplūkojami keramikas un kokapstrādes suvenīri, kā arī adījumi, izšūtas un zīmētas kartiņas, un floristikas darbiņi, kurus darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām, radošu un pacietīgu audzinātāju vadībā. Izstādi būs iespējams aplūkot no plkst. 9:00 – 17:00. Visi laipni aicināti!


1. decembrī visā pasaulē jau 29. reizi atzīmēs Pasaules AIDS dienu, šogad – ar saukli “Ikviens ir nozīmīgs”. Ar šo saukli Pasaules Veselības organizācija iestājas par drošu, efektīvu, kvalitatīvu un pieejamu diagnostiku un ārstēšanu ikvienam.

Lasīt vairāk


Liepājas Pensionāru dienas centrs un tā vadītāja Astrīda Vērdiņa ir tik ļoti saistīti vārdi, ka viens ar otru pārklājas. Viņa no pirmās dienas vada centru, kas nupat nosvinējis savu 10. jubileju.

Lasīt vairāk


23. novembrī Sociālajā dienestā viesojās Liepājas domes deputāti no Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas, kuri pieņem atbildīgus lēmumus par palīdzību un atbalstu tiem liepājniekiem, kuriem klājas grūti. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Sociālā dienesta plašo darba lauku un veicamajiem uzdevumiem. Sociālā dienesta uzaicinājumam bija atsaukušies trīs deputāti – Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis un Gints Ročāns.

Lasīt vairāk


2017. gada 7. decembrī Liepājā sāksies Ziemassvētku pabalstu izmaksa ģimenēm, kuras audzina četrus un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus.
Katram nepilngadīgajam ģimenē dzīvojošam bērnam pienākas pabalsts 15 eiro apmērā.

Ziemassvētku pabalstus bērnu likumiskie pārstāvji un aizbildņi, uzrādot pasi, līdz janvāra beigām varēs saņemt visos A/S “Norvik banka” Liepājas filiāles klientu apkalpošanas centros.
Ziemassvētku pabalstu piešķir ģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Sociālais dienests datu bāzi par ģimenēm ar bērniem regulāri pilnveido, un šie saraksti tiek iesniegti bankā. Ja kāds, kuram pienākas pabalsts, nav iekļauts sarakstā, tad bērna likumiskais pārstāvis vai aizbildnis pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Informāciju iespējams precizēt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, 220.kabinetā pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 14.00 līdz 16.00 vai pa tālr. 634 89674.
Ziemassvētku pabalstam atvēlēti 31 000 EUR.


Trešdien, 15. novembrī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē bija pulcējušies vairāk nekā 200 Liepājas sociālajā jomā strādājošie no Sociālā dienesta un sociālajām institūcijām, lai tradicionāli reizi gadā satiktos un atzīmētu savus profesionālos svētkus – Sociālo darbinieku dienu.

Lasīt vairāk