Jau piekto gadu novembra nogalē vairāk kā 40 Eiropas valstīs norisināsies HIV un hepatītu testēšanas nedēļas pasākumi. Tuvojoties HIV un hepatītu testēšanas nedēļai no 17. līdz 24. novembrim, kā arī divas nedēļas pēc tās Atkarību profilakses centrs aicina uz pārbaudēm gan savās telpās Flotes ielā 7, gan piedāvā liepājniekiem īpašu pakalpojumu – saņemt testēšanas pakalpojumus savā darba vietā, ja vien tajā ir vismaz pieci cilvēki, kuri vēlas pārbaudīt savu veselību. Viss, kas jādara – jāpiezvana pa tālruņiem 63456120, 26308079 vai jāatraksta uz e-pasta adresi atkaribucentrs@gmail.com un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas datumu.

Lasīt vairāk


Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot Kurzemes pašvaldības, ilgstošās aprūpes sniedzējus bērniem un pieaugušajiem, nevalstiskās organizācijas un audžuģimenes.

Lasīt vairāk


Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. To mērķis ir rast risinājumus, kā uzlabot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu namos, dzīves kvalitāti, nodrošinot iespēju tiem saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvajai aprūpei.

Lasīt vairāk


No otrdienas, 7. novembra politiski represētie Liepājā varēs saņemt pabalstu valsts svētkos 50 eiro apmērā. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās svētku pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā. Šogad pabalsta apmērs palielināts no 30 līdz 50 eiro.

Lasīt vairāk


Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka 27.oktobrī ir izsludināta 3.partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai; maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai Latvijas teritorijā no 2018. gada 1. aprīļa, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Lasīt vairāk


1. novembrī Sociālā dienesta pārstāvji no Sociālo pakalpojumu daļas, Ģimenes atbalsta daļas un Bērnunama piedalās konferencē Rīga pilī “Bērna vajadzības -ideāli un realitāte ārpusģimenes aprūpē”, uz kuru aicina Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas patronese, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Konferenci rīko Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju.

Lasīt vairākNo  21. oktobra līdz 2. decembrim Sociālais dienests sadarbībā ar audžuģimeņu biedrību “Estere” rīko audžuģimeņu un aizbildņu apmācību, kurā 40 interesenti apgūst aktuālās sabiedrības problēmas un ģimenes lomu grūtību to risināšanas procesā.

Lasīt vairāk


Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs. Liepājā tā notiks 2. novembrī no plkst. 11.00 līdz 13.30 Jauniešu mājā, Kungu ielā 24.

Lasīt vairāk


Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidi- dalību apmācībās un supervīzijā.

Lasīt vairāk