19.decembrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notika tradicionālais koncerts “Ziemassvētku psx_20161219_173203brīnumu gaidot”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēki ar īpašām vajadzībām – bērni un pieaugušie no dažādām sociālajām iestādēm. Šis emocionāli sirsnīgais koncerts arī šogad pulcēja plašu draugu, skatītāju un atbalstītāju pulku, kuri ar aplausiem zālē uzmundrināja koncerta dalībniekus.

Lasīt vairāk19. decembrī Sociālā dienesta Sociālā dzīvojamā māja Flotes iela 14 atzīmēja 20 gadu jubileju. img_8428Svinīgajā pasākumā bija pulcējušies iedzīvotāji, kurus sveica mājas vadītāja Santa Vecbaštika, Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš un Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča. Ar muzikālu sveicienu uzstājās PII “Liepiņa” dziedošie pedagogi.

Lasīt vairāk


Adventa laikā cenšamies iepriecināt ļaudis sev apkārt, sevišķu uzmanību veltot bērniem un veciem ļaudīm. Šogad ar koncertu “Ziemassvētku noskaņās” BJC “Vaduguns”TDA “Vaduguns” un ģitāristu img_20161215_140948_burst001_coveransamblis viesojās Veco ļaužu dzīvojamā mājā namā Ganību ielā 135/141.

Lasīt vairāk


19.decembrī plkst. 17:00 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notiks tradicionālais koncerts “Ziemassvētku brīnumu ziemassvetkigaidot”, kurā piedalīsies cilvēki ar īpašām vajadzībām un viesmākslinieki – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Jumītis” un Ceļojošā muzikālā apvienība „Tran-cen-den-tālē”. Koncerts ir apmeklējams bez maksas un uz to tiek laipni aicināti visi Liepājas iedzīvotāji.

Lasīt vairāk


No 2017. gada Liepājā plānots ieviest divus jaunus sociālos pabalstus un palielināt ienākumu līmeni pārtikas pabalsta saņemšanai, lai palīdzību ārkārtas krīzes situācijas varētu sniegt plašākam iedzīvotāju lokam. 8. decembrī Liepājas domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem” un “Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai” un veikti grozījumi noteikumos “Par pabalstu pārtikas iegādei”.

Lasīt vairāk


20 lielas, stipras, radošas un aktīvas ģimenes no visas Latvijas trešdien, 7.decembrī file41936448_77fa9691kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni iededza Rīgas pils Ziemassvētku egli. No Liepājas šajā pasākumā bija aicināta piedalīties Želnu-Starovecku ģimene.  Lasīt vairāk


kpr_esf_1000
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir  funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.
Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros bez maksas bērniem un viņu vecākiem tiek sniegti rekomendētie pakalpojumi šādā apmērā:
bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)– četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
vecākiem– divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Kopumā Kurzemē paredzēts izvērtēt 416 bērnu vajadzības un izstrādāt individuālus atbalsta plānus. Šobrīd speciālisti sākuši izvērtēt bērnus, kurus likumiskie pārstāvji jau pieteikuši dalībai izvērtēšanā. Taču ieinteresētās ģimenes joprojām aicinātas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv