Liepājā politiski represētās personas turpmāk varēs saņemt svētku pabalstu 50 eiro apmērā. 14. septembrī Liepājas Domes sēdē nolemts palielināt svētku pabalstu politiski represētajām personām no 30 īdz 50 eiro, veicot grozījumus Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstiem”.

Lasīt vairāk


Septembrī turpinās pašvaldības akcija “Skolas soma”, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai. Pabalstu izmaksa turpināsies līdz oktobra beigām, un tos var saņemt pilnīgi visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, sākot no 3 bērniem un neatkarīgi no materiālās situācijas, kā arī ģimenes, kuras audzina bērnus invalīdus, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus.

Lasīt vairāk


Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona DI (deinstitucionalizācijas) plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē. Lasīt vairāk
28. jūlijā tika atzīmēta Pasaules Hepatīta diena, kuras ietvaros Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs veica bezmaksas B un C hepatīta testu. Testu bez iepriekšējas pieteikšanās iespējams veikt vēl līdz 4. augustam darba dienās laikā no 9.00-17.00 Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7.

Lasīt vairāk19. jūlijā Liepājas Sociālā dienesta mācību klasē notika Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) informatīvā diena, kurā Sociālās integrācijas valsts aģentūras Kurzemes reģiona Cīravas atbalsta punkta koordinatore Līga Grīnvalde informēja Liepājas sociālos darbiniekus par kārtību, kādā cilvēki ar invaliditāti var saņemt valsts finansētu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu.

Lasīt vairāk


No 10.augusta sāksies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma” Liepājā deklarētām daudzbērnu ģimenēm; ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus; ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā esošus bērnus; ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus; ģimenēm, kurām laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 30 septembrim noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

Lasīt vairāk