Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski jāpieprasa pašvaldībā, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, Sociālajā dienestā.

Sociālo palīdzību Liepājā nodrošina:

Sociālās palīdzības daļa
E. Veidenbauma ielā 3, tālrunis: 63489648, 63489647;

Jaunliepājas iedzīvotājus pieņem Krūmu ielā 41/43, 1. stāvā
Pirmdienās 9.00-16.00
Otrdienās 9.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-18.00
Piektdienās 9.00-16.00
Tālr. 634 26044

Karostas iedzīvotājus pieņem Ģen.Baloža ielā1, 1.kabinetā
Pirmdienās 9.00-16.00
Otrdienās 9.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-18.00
Piektdienās 9.00-16.00
Tālr. 634 56185

Sociālās palīdzības daļas vadītāja
Dace Lagzdiņa
Tālrunis: 634 89653