Sociālais darbs

Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Profesionālu sociālo darbu Liepājā nodrošina:

Sociālā darba daļa
E.Veidenbauma ielā 3, tālr.: 634 89679; 34 89678