Atkarību profilakses centrs

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta
Atkarību profilakses centrs
Flotes ielā 7, Liepājā, LV-3405, tālrunis: 63456120, 26308079, e-pasts: atkaribucentrs@gmail.com
www.facebook.com/atkaribucentrs

Darba laiks:
darbdienās un katra mēneša otrajā sestdienā no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00

Atkarību profilakses centra darbības mērķis:
palīdzēt personām atzīt, atrisināt vai mazināt problēmas, kas saistītas ar atkarību izraisošu vielu un procesu lietošanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, un mazināt atkarību un to radīto seku izplatību sabiedrībā.

Atkarību profilakses pakalpojumi:
atkarību profilakses speciālistu un medicīnas māsas konsultācijas atkarības un līdzatkarības jautājumos
Izglītojošā programma,
kuras mērķi: informēt un izglītot par atkarību un līdzatkarību, to cēloņiem, norisi un sekām; veidot motivāciju ieviest veselīgas pārmaiņas personības kvalitātē un dzīvē kopumā.
Motivācijas programma,
kuras mērķi: samazināt atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas risku; palīdzēt pieņemt lēmumu par atveseļošanās procesa turpināšanu.
Pārmaiņu programma,
kuras mērķi: atzīt savu atkarības slimību, nespēju kontrolēt lietošanu un vajadzību pēc palīdzības; panākt stabilu un noturīgu atturību un izveidot kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvesveidu bez atkarību izraisošām vielām un procesiem.

Narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas un HIV profilakses pakalpojumi:
konsultācijas par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B, C, sifilisu un tuberkulozi;
HIV, vīrushepatītu B un C un sifilisa testu veikšana;
šļirču un adatu apmaiņa;
bezmaksas prezervatīvu izsniegšana;
Metadona programma (opiātu atkarīgajiem)

Izglītojošas, atbalsta un pašpalīdzības grupas:
izglītojoša grupa par atkarību (pirmdienās, trešdienās, piektdienās pulksten 15.00)
atbalsta grupa atkarīgām personām (pirmdienās pulksten 18.00);
atbalsta grupa līdzatkarīgām personām (otrdienās pulksten 15.00);
Pieaugušo alkoholiķu bērnu 12 soļu grupa (otrdienās pulksten 18.00);
Anonīmo līdzatkarīgo 12 soļu grupa (ceturtdienās pulksten 18.00);
Anonīmo spēlmaņu 12 soļu grupa (svētdienās pulksten 14.00);
Anonīmo alkoholiķu 12 soļu grupa (svētdienās pulksten 17.00)

Visi sniegtie pakalpojumi ir anonīmi un bez maksas,
tiek nodrošināti latviešu un krievu valodā
(nepieciešamības gadījumā – arī angļu valodā)

Madara Lapsa,
Atkarību profilakses centra vadītāja,
tālr. 634 56120, 26308079
e-pasts: madara.lapsa@liepsd.lv