Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

T.Breikša ielā 16/20, Liepājā, LV 3401, tālrunis: 63425314

Vadītājas pieņemšanas laiks:
pirmdienās 14.00 – 17.00

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociāla institūcija, kurā personas ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā tiek nodrošinātas ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Dienas centra darbības mērķi ir:
· nodrošināt personām no 16 gadu vecuma, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un, kuras nav nodarbinātas, ar sociālo aprūpi, rehabilitāciju un uzraudzību darba dienās;
· mazināt izolētību un sociālo atstumtību;
· veicināt personas iekļaušanos sabiedrībā, paplašināt sociālo kontaktu loku;
· paaugstināt dzīves prasmju līmeni.

Dienas centrs klientiem nodrošina:
· pašaprūpes iemaņu apgūšanu;
· sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu;
· sociālo rehabilitāciju grupās un individuāli;
· individuālās psihologa konsultācijas;
· sadzīves iemaņu apguvi;
· brīvā laika pavadīšanu;
· rokdarbu nodarbības (darbs ar dažādiem materiāliem- audumu, dziju, koku, mālu, papīru u.c.);
· kustību nodarbības, sports;
· mājturības nodarbības;
· intelektuālo spēju attīstīšana un pilnveide;
· mūzikas nodarbības;
· peldēšanas nodarbības
Dienas centra klientiem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus pilsētā,piedalīties Dienas centra organizētajos pasākumos un dažāda veida nodarbībās.

Maija Agatina,
Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja,
tālr. 634 25314