Pensionāru dienas centri

Klaipēdas ielā 96a, Liepājā, LV 3401, mob.tālr. 28321447

Ģenerāļa Baloža ielā 1, Liepājā, LV 3402, tālrunis: 63456179;

Atvērti klientiem:
darba dienās 11 00 – 17 00

Pensionāru dienas centru darbības mērķis ir sniegt bezmaksas pakalpojumus, dodot iespēju pensionāriem bagātināt sociālo dzīvi, pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē iesaistot pasākumos, atbilstoši viņu veselības stāvoklim, garīgajām un fiziskajām spējām.

Mērķauditorija ir pensionāri, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, sociālā stāvokļa, politiskās un reliģiskās piederības.

Pensionāru dienas centri sadarbojas ar Liepājas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

Pensionāru dienas centri klientiem nodrošina:

tematiskās tikšanās (kultūras, literatūras, veselības, sadzīves jautājumos);

izglītojošās lekcijas (zinātnes, medicīnas, starptautiskajos jautājumos);

praktiskās nodarbības pulciņos (čaklo roku, veselības, nūjošanas);

kultūras un atpūtas pasākumu apmeklēšanu;

TV un preses izdevumu pieejamību;

galda spēles, novusa spēles;

ekskursijas, pārgājienus;
domubiedru tikšanās;
informācijas sniegšanu par aktuālajām sabiedriskajām norisēm;

papildus aktivitātes (svētku dienu svinēšana un citas tamlīdzīgas aktivitātes).