Veco ļaužu dzīvojamā māja

Ganību ielā 135/141, Liepājā, LV 3416, tālrunis: 63436377; 63436469

Vadītājas pieņemšanas laiks
ceturtdienās 9.00 – 12.00

Veco ļaužu dzīvojamā māja ir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālā institūcija, kurā esošie dzīvokļi tiek izīrēti, pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” un likumu ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”,

– pensijas vecuma personām,

– invalīdiem.

Veco ļaužu dzīvojamā mājā pieejamie pakalpojumi:

– sociālā aprūpe;

– zāle;

– garīgā aprūpe;

– kultūras pasākumi;

– sociālā rehabilitācija;

– veļas mazgātuve, dušas, vanna;

– medicīniskā aprūpe;

– medpunkts;

– datorapmācība.

Īres tiesību piešķiršanas kārtība:

– pretendents iesniedz pieteikumu Liepājas pilsētas domes Mājokļu nodaļā (ja persona pati nespēj nokārtot dokumentus, tad to izdarīt palīdz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas sociālie darbinieki);

– domes Mājokļu nodaļa sagatavo dokumentus izskatīšanai domes Dzīvokļu komisijā, kura pieņem lēmumu par īres tiesību piešķiršanu, informējot par pieņemto lēmumu pretendentu un Sociālo dienestu;

– ar pretendentu Sociālais dienests slēdz īres līgumu.


Diana Bikova,
veco ļaužu dzīvojamās mājas vadītāja,
634 36377