Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Sociālo pakalpojumu daļa

E.Veidenbauma ielā 3, tālrunis: 63489668

pieņemšanas laiki:
pirmdienās 14.00-17.00
otrdienās 9.00-12.00
ceturtdienās 15.00-18.00
piektdienās 14.00-16.00

 

Birojs „Aprūpe mājās”

Klaipēdas ielā 19/21, 3.stāvā, Liepājā, LV 3401, tālrunis: 63432250; biroja mob. t. 26684410